G. Raknes svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk til Mette Haase Moen for innspill til min artikkel (1) om hva man bør kalle kunstige progestagener.

  Hun viser til at «gestagen» er innarbeidet i relevante fagmiljøer i Norden. Poenget er at «gestagen» har blitt brukt som betegnelse på både progestagener generelt og syntetiske progestagener, og at begrepsbruken er tilfeldig. Hvis en entydig terminologi er ønskelig, er progestin det eneste alternativet. Ved søk på «progestin» i medisinske forskningsdatabaser og på Internettet generelt, vil man nesten utelukkende få treff hvor syntetiske progestagener omtales.

  Jeg innser at innføring av «progestin» som foretrukket term vil være utfordrende hvis det er sterk motvilje mot å gå bort fra «gestagen» i ledende fagmiljøer innen gynekologisk endokrinologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media