Gunnar Sandbæk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Sandbæk

Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala
07.04.2020
A woman with acute abdominal pain was admitted to hospital with suspected cholecystitis. In addition to abdominal pain, she had vomiting, loss of appetite, diarrhoea and symptoms of pyrexia. She had...
Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala
31.03.2020
En kvinne med akutte magesmerter ble innlagt med mistanke om kolecystitt. I tillegg til magesmerter hadde hun feberfølelse, oppkast, redusert matlyst og diaré. Hun hadde ingen...
Tor Flørenes, Gunnar Sandbæk, Einar Stranden, Jørgen J. Jørgensen
05.11.2009
Perifer aterosklerotisk sykdom i underekstremitetene er en tilstand der arterielle obstruksjoner kan føre til iskemi i muskulatur og hud. Aterosklerotiske forandringer i arteriene i beina forekommer...
Antonio Rosales, Carl-Erik Slagsvold, Jørgen J. Jørgensen, Gunnar Sandbæk
19.11.2009
Kronisk venøs insuffisiens med utvikling av leggsår representerer et alvorlig medisinsk og sosialt problem. Prevalensen av venøst leggsår rapporteres å være 0,1–1,0 % ( 1 , 2 ). I Sverige er de...
Bernt Ly, Anne Mette Njaastad, Gunnar Sandbæk, Randi Solstrand, Antonio Rosales, Carl-Erik Slagsvold
19.02.2004
Rutinebehandlingen av dyp venetrombose er lavmolekylært heparin subkutant etterfulgt av behandling med vitamin K-antagonist. Behandlingen forebygger residiv av venøs tromboemboli, men forhindrer ikke...
Siri Steine, Kjetil Steine, Gunnar Sandbæk, Arne G. Røseth
18.12.2003
Ekspedisjoner i polare strøk kan være farefulle og setter deltakerne på store prøver under vanskelige klimatiske forhold og med mye fysisk slit. Deltakerne lever tett og trangt på hverandre, isolert...
Kjetil Steine, Arne G. Røseth, Gunnar Sandbæk, Robert Murison, Carl-Erik Slagsvold, Anne Keller, Jan A. Falch
18.12.2003
Våren 1901 drog Sverre Hassel og Gunerius Isachsen fra Otto Sverdrups andre Fram-ekspedisjon på en 1 400 km sledetur med hunder rundt Amund og Ellef Ringnes Land i Nord-Canada (fig 1) ( 1 , 2 ). For...
Gunnar Sandbæk
10.05.2001
Kateterbasert trombolytisk behandling er et etablert alternativ til konvensjonell karkirurgi i behandlingen av tette arterier og bypasser til underekstremitetene. Hensikten med avhandlingen var å...
Gunnar Sandbæk, Kirsti Løken
15.12.2005
Det var med stor sorg vi fikk vite at Asbjørn Nordby ikke er blant oss lenger. Han døde brått, nær 63 år gammel, 28.10. 2005, få dager etter at han hadde deltatt på Høstmøtet i Norsk radiologisk...
Erik Rud, Gunnar Sandbæk
01.12.2015
Helsedirektoratets retningslinjer for utredning av vedvarende mikroskopisk hematuri er mangelfulle og fører til omfattende unødvendig utredning med cystoskopi og CT. Helsedirektoratet har på oppdrag...