Gunnar Hasle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Hasle

Gunnar Hasle
12.12.2017
Tick-borne diseases are on the rise. The article A man in his sixties from Southern Norway with intermittent fever gives an account of a severe illness caused by a previously overlooked tick-borne...
Gunnar Hasle
12.12.2017
Vi får flere flåttbårne sykdommer. I artikkelen En mann i 60-årene fra Sørlandet med intermitterende feber omtales et alvorlig sykdomsbilde med et hittil upåaktet flåttbårent patogen, Candidatus...
Gunnar Hasle
06.09.2007
Forklaringen på uttrykket «serumspeil» blir her knyttet til en engelsk kjemiker og gamle dagers testmetoder. I Tidsskriftet i nr. 11/2007 spurte Arne Åsberg om opprinnelsen til uttrykket «serumspeil...
Gunnar Hasle
01.11.2007
Peters, W Pasvol, G. Atlas of tropical medicine and parasitology 429 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2007. Pris USD 129 ISBN 978-0-3230-4364-9 Dette er en bok beregnet på...
Gunnar Hasle
28.08.2008
Jeg tror de fleste som leser denne historien vil tenke: Kan jeg ha oversett noen med visceral leishmaniasis (kala azar)? Denne pasienten hadde normalt beinmargsutstryk og ingen splenomegali (normal...
Karin Nygård, Arne Brantsæter, Siri Feruglio, Joan Ravn, Leif Dotevall, Gunnar Hasle, Bjørn Myrvang
02.11.2006
Histoplasmose er en systemisk soppinfeksjon som kan gi sykdom av varierende alvorlighet. Infeksjonen starter vanligvis i lungene. Flere sopparter kan gi sykdom, viktigst er Histoplasma capsulatum var...
Gunnar Hasle
23.09.2004
Acha, Pedro N. Szyfres, Boris Zoonoses and communicable diseases common to man and animals 3 bind, 1187 s, tab, ill. Washington D.C.: Pan American Health Organisation (PAHO). Pris USD 120 ISBN 92-75-...
Gunnar Hasle
20.11.2003
Cook, Gordon Zumla, Alimuddin Manson’s tropical diseases 21. utg. 1864 s, tab, ill. Oxford: Elsevier Science, 2003. Pris NOK 1655 ISBN 0-7020-2640-9 I boken belyses hele det feltet som kan kalles...
Gunnar Hasle
30.06.2002
Temaet for denne artikkelen er dyr som kan true menneskers liv med sin gift eller sin fysiske kapabilitet. Flercellede dyr kan også skade mennesker ved å overføre smittsomme sykdommer (malaria,...
Gunnar Hasle
14.10.2014
We are currently facing an Ebola epidemic that can assume huge proportions unless more effective countermeasures are implemented. Although vaccines and anti-virals exist, standard rules stipulate...
Gunnar Hasle
25.06.2013
Colbert, Dom MCQs in travel medicine 252 s. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-966452-8 Did you know that more than 90 % of cases of visceral leishmaniasis occur in...
Gunnar Hasle
01.10.2013
Goddard, Jerome Physician’s guide to arthropods of medical importance 6. ed. 515 p., tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Price GBP 95 ISBN 978-1-4398-5085-5 The book is intended for doctors...
Gunnar Hasle
14.10.2014
We are currently facing an Ebola epidemic that can assume huge proportions unless more effective countermeasures are implemented. Although vaccines and anti-virals exist, standard rules stipulate...
Gunnar Hasle
30.06.2005
Norge kjøper inn 1,2 millioner doser oseltamivir (Tamiflu) til beredskapslager for en eventuell pandemi av influensa A(H5N1), og det har vært noe diskusjon i medier om privat forhåndslagring av...
Gunnar Hasle
22.09.2005
Bjørn-Inge Larsen ved Sosial- og helsedirektoratet svarer på mitt innlegg i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005 ( 1 , 2 ). Jeg finner grunn til å bemerke følgende. Jeg sår ikke tvil om nytten av at det...
Gunnar Hasle
30.06.2005
Verdens helseorganisasjon International travel and health 202 s, tab, ill. Genève: Verdens helseorganisasjon, 2005. Pris USD 23 ISBN 92- 4-158036-4 Boken er skrevet for helsepersonell som arbeider...
Gunnar Hasle
25.02.2010
Mellom 16 og 18 millioner mennesker i Latin-Amerika og USA lider av Chagas’ sykdom. Vektorene som overfører sykdommen har ikke hatt noe norsk navn. Chagastege, Rhodnius prolixus. Foto Martin Dohrn...
Gunnar Hasle
06.09.2011
helseorganisasjon, Verdens Control of the leishmaniases Report of a meeting of the WHO expert committee on the control of leishmaniases, Geneva, 22 – 26 March 2010. 186 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010...
Gunnar Hasle
29.11.2011
Palmer, S.R. Soulsby, Lord R. Torgerson, Paul Oxford textbook of zoonoses Biology, clinical practice, and public health control. 2. utg. 884 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris...
Gunnar Hasle
26.11.2013
Brunette, Gary W. CDC health information for international travel 2014 653 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-994849-9 Det finnes et vell av reisemedisinske...