Gunnar Hasle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Hasle

Gunnar Hasle
19.03.2021
Vaksinering på private vaksinasjonsklinikker på kommersiell basis bør tillates parallelt med det offentlige vaksineprogrammet. Mange bransjer har mistet inntektsgrunnlaget som følge av...
Gunnar Hasle
09.11.2020
To date, nobody has found a drug that dramatically improves the prospects in a severe case of SARS-CoV-2 infection, and it will be some time before a vaccine can become generally available. Could the...
Gunnar Hasle
09.11.2020
Så langt har ingen funnet en medisin som dramatisk bedrer utsiktene ved alvorlig SARS-CoV-2-infeksjon, og det er ennå et stykke igjen til at vaksiner kan bli allment tilgjengelige. Kan befolkningens...
Gunnar Hasle
27.02.2020
Vi kan stå overfor en svært alvorlig pandemi. Erfaringene fra Kina tyder imidlertid på at SARS-CoV-2-viruset kan stoppes. Det var rapportert 27 tilfeller av det nye viruset ved årsskiftet. Seks uker...
Gunnar Hasle
16.03.2020
Preben Aavitsland, skriver i lederartikkel 29. januar 2020 at koronavirusepidemien vil ramme Norge. At det er sannsynlig at vi får tilfeller i Norge kan vi være enige om, men det er en rekke ting vi...
Gunnar Hasle
13.01.2020
Insidensen av maligne melanomer er over tre ganger så høy i Norge som i Spania ( 1 ). Dette understreker det mange vitenskapelige studier viser, nemlig at hudtype er en svært viktig faktor for...
Gunnar Hasle
15.11.2019
Malignant melanoma is a serious and growing health problem. What do we know about it, and what do we only think we know? Since the Cancer Registry of Norway was established in 1953, the incidence of...
Gunnar Hasle
14.11.2019
Maligne melanomer er et alvorlig og økende helseproblem. Hva vet vi, og hva tror vi at vi vet? Siden Kreftregisteret ble opprettet i 1953, har vi hatt en ellevedobling av insidensen ( 1 ) og en...
Gunnar Hasle
12.12.2017
Tick-borne diseases are on the rise. The article A man in his sixties from Southern Norway with intermittent fever gives an account of a severe illness caused by a previously overlooked tick-borne...
Gunnar Hasle
12.12.2017
Vi får flere flåttbårne sykdommer. I artikkelen En mann i 60-årene fra Sørlandet med intermitterende feber omtales et alvorlig sykdomsbilde med et hittil upåaktet flåttbårent patogen, Candidatus...
Gunnar Hasle
06.09.2007
Forklaringen på uttrykket «serumspeil» blir her knyttet til en engelsk kjemiker og gamle dagers testmetoder. I Tidsskriftet i nr. 11/2007 spurte Arne Åsberg om opprinnelsen til uttrykket «serumspeil...
Gunnar Hasle
01.11.2007
Peters, W Pasvol, G. Atlas of tropical medicine and parasitology 429 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2007. Pris USD 129 ISBN 978-0-3230-4364-9 Dette er en bok beregnet på...
Gunnar Hasle
28.08.2008
Jeg tror de fleste som leser denne historien vil tenke: Kan jeg ha oversett noen med visceral leishmaniasis (kala azar)? Denne pasienten hadde normalt beinmargsutstryk og ingen splenomegali (normal...
Karin Nygård, Arne Brantsæter, Siri Feruglio, Joan Ravn, Leif Dotevall, Gunnar Hasle, Bjørn Myrvang
02.11.2006
Histoplasmose er en systemisk soppinfeksjon som kan gi sykdom av varierende alvorlighet. Infeksjonen starter vanligvis i lungene. Flere sopparter kan gi sykdom, viktigst er Histoplasma capsulatum var...
Gunnar Hasle
23.09.2004
Acha, Pedro N. Szyfres, Boris Zoonoses and communicable diseases common to man and animals 3 bind, 1187 s, tab, ill. Washington D.C.: Pan American Health Organisation (PAHO). Pris USD 120 ISBN 92-75-...
Gunnar Hasle
20.11.2003
Cook, Gordon Zumla, Alimuddin Manson’s tropical diseases 21. utg. 1864 s, tab, ill. Oxford: Elsevier Science, 2003. Pris NOK 1655 ISBN 0-7020-2640-9 I boken belyses hele det feltet som kan kalles...
Gunnar Hasle
30.06.2002
Temaet for denne artikkelen er dyr som kan true menneskers liv med sin gift eller sin fysiske kapabilitet. Flercellede dyr kan også skade mennesker ved å overføre smittsomme sykdommer (malaria,...
Gunnar Hasle
14.10.2014
We are currently facing an Ebola epidemic that can assume huge proportions unless more effective countermeasures are implemented. Although vaccines and anti-virals exist, standard rules stipulate...
Gunnar Hasle
25.06.2013
Colbert, Dom MCQs in travel medicine 252 s. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-966452-8 Did you know that more than 90 % of cases of visceral leishmaniasis occur in...
Gunnar Hasle
01.10.2013
Goddard, Jerome Physician’s guide to arthropods of medical importance 6. ed. 515 p., tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Price GBP 95 ISBN 978-1-4398-5085-5 The book is intended for doctors...