Gunnar Hasle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Hasle

Gunnar Hasle
30.06.2005
Verdens helseorganisasjon International travel and health 202 s, tab, ill. Genève: Verdens helseorganisasjon, 2005. Pris USD 23 ISBN 92- 4-158036-4 Boken er skrevet for helsepersonell som arbeider...
Gunnar Hasle
25.02.2010
Mellom 16 og 18 millioner mennesker i Latin-Amerika og USA lider av Chagas’ sykdom. Vektorene som overfører sykdommen har ikke hatt noe norsk navn. Chagastege, Rhodnius prolixus. Foto Martin Dohrn...
Gunnar Hasle
29.11.2011
Palmer, S.R. Soulsby, Lord R. Torgerson, Paul Oxford textbook of zoonoses Biology, clinical practice, and public health control. 2. utg. 884 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris...
Gunnar Hasle
06.09.2011
helseorganisasjon, Verdens Control of the leishmaniases Report of a meeting of the WHO expert committee on the control of leishmaniases, Geneva, 22 – 26 March 2010. 186 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010...
Gunnar Hasle
25.06.2013
Colbert, Dom MCQs in travel medicine 252 s. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-966452-8 Visste du at over 90 % av tilfellene av visceral leishmaniasis forekommer i India...
Gunnar Hasle
01.10.2013
Goddard, Jerome Physician’s guide to arthropods of medical importance 6. utg. 515 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Pris GBP 95 ISBN 978-1-4398-5085-5 Målgruppen er leger som ikke har...
Gunnar Hasle
26.11.2013
Brunette, Gary W. CDC health information for international travel 2014 653 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-994849-9 Det finnes et vell av reisemedisinske...
Gunnar Hasle
14.10.2014
Vi står overfor en ebolaepidemi som kan få et enormt omfang om det ikke iverksettes mer effektive mottiltak. Det finnes vaksiner og antivirale midler, men ingen av dem er etter vanlige regler klare...
  •