Gunnar Bovim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Bovim

Gunnar Bovim
14.12.2020
Lars Kyte Nervesystemet 99s, ill. Bergen: Fagboklaget, 2020. Pris NOK 199 ISBN 978-82-450-2695-5 Boken henvender seg til helsefagstudenter og skal dekke de faglige kravene om nervesystemets anatomi...
Gunnar Bovim, Bjørn Gustafsson
26.06.2018
Professor Rigmor Austgulen døde 19. april, 68 år gammel. Venner og kolleger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet mottok dødsbudskapet med sorg og vemod, men også i takknemlighet over...
Gunnar Bovim
31.05.2007
Sven Erik Gisvold og jeg er enige om at prosjektet med nytt universitetssykehus i Trondheim lider under at de planleggingsansvarlige og det medisinske miljø i sykehusdelen av prosjektet ikke har...
Gunnar Bovim
15.03.2007
Bygging av nytt universitetssykehus i Trondheim har vært under planlegging i mange år, og fremdeles gjenstår ca. sju år før det står ferdig. Det startet som et moderniseringsprosjekt, men utviklet...
Gunnar Bovim
23.03.2006
I redaktørens leder om Sudbø-saken i nr. 3/2006 omtales også plagiatsaken som verserte i Tidsskriftet sist sommer ( 1  –  3 ). Hun stiller seg direkte og åpent spørrende til den angivelige holdningen...
Eylert Brodtkorb, Geir Bråthen, Gunnar Bovim, Grethe Helde
22.04.2004
Bilførere skal ha full og uavbrutt kontroll over sine kjøretøyer. Alle anfall med nedsatt bevissthet, oppmerksomhet, dømmekraft eller motorisk kontroll medfører trafikkrisiko. Når de helsemessige...
Lars Jacob Stovner, Gunnar Bovim
09.10.2003
De fleste kan tolerere litt hodepine av og til, men for enkelte kan hodesmerter formørke tilværelsen totalt Vondt i hodet er en vanlig plage, og de fleste har erfaringer med fenomenet. Tall fra Norge...
Gunnar Bovim, Ole Jan Iversen, Torstein Vik, Anne Katarina Cartfjord
20.03.2003
Med ny og utradisjonell «tematisk» instituttstruktur skal Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) være med på å skape morgendagens medisin gjennom utdanning...
Geir Jacobsen, Gunnar Bovim
30.05.2001
”But why don’t you educate your own doctors?” Dette retoriske, tilbakevendende spørsmål får vi som representanter for Det medisinske fakultet, NTNU, når vi besøker utenlandske universiteter der...
Siri Hylleraas Bø, Geir Bråthen, Espen Dietrichs, Gunnar Bovim
30.11.2000
Hodepine har en livstidsprevalens på 93 % hos menn og 99 % hos kvinner (1). Akutt hodepine er ikke entydig definert i vanlige klassifikasjonssystemer, som klassifikasjonene til International...
Gunnar Bovim
19.08.2014
Som rektor ved NTNU ønsker jeg velkommen til alle medisinstudenter! Når du nå begynner å studere medisin, kommer du inn i et kollegium som jeg har fått å være med i lenge. Jeg begynte å studere...
Gunnar Bovim
25.11.2014
Gangdal, Jon Angeltveit, Gunnar Krise Forebygging Beredskap Håndtering Kommunikasjon. 250 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 399 ISBN 978-82-450-1531-7 Målgruppen er ledere på ulike...
Gunnar Bovim
25.02.2014
Selvik, Arne Ledelse på hjernen Med hodet på jobb. 198 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 379 ISBN 978-82-450-1469-3 Denne boken, som henvender seg til ledere, er neppe ment som en...