Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

Andreassen AK, Gullestad L, Endresen K Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


En anbefaling fra Statens legemiddelkontroll i 1994 om trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt oppfordret til økt forbruk av rekombinant vevsplasminogenaktivator (r-tPA) fremfor streptokinase. Ved hjelp av en skriftlig spørreundersøkelse ved alle medisinske avdelinger ønsket vi å kartlegge praksis ved norske sykehus. Av 59 sykehus anså ingen r-tPA som et rutinemessig førstevalg ved trombolytisk behandling. Imidlertid vurderte 35 avdelinger (59%) r-tPA til pasienter med lav alder, kort sykehistorie og fremreveggsinfarkt, mens 24 avdelinger (41%) ikke ville benytte r-tPA utover indikasjonen “nylig mottatt streptokinase”. Av avdelingenes 11191 registrerte tilfeller av akutt hjerteinfarkti 1996 ble 628 (6%) behandlet med r-tPA. Basert på en subgruppe av 13 sykehus med 2818 hjerteinfarkttilfeller mottok til sammen 1016 pasienter (36%) trombolyse, hvorav 206 (20%) r-tPA og 810 (80%) streptokinase. Sammenliknet med andre lands bruk av trombolytiske midler synes norske sykehusavdelinger restriktive i sitt forbruk av r-tPA i forhold til streptokinase. Årsaker til en slik praksis diskuteres.

Anbefalte artikler