Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En anbefaling fra Statens legemiddelkontroll i 1994 om trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt oppfordret tiløkt forbruk av rekombinant vevsplasminogenaktivator (r-tPA) fremfor streptokinase. Ved hjelp av en skriftligspørreundersøkelse ved alle medisinske avdelinger ønsket vi å kartlegge praksis ved norske sykehus. Av 59 sykehus ansåingen r-tPA som et rutinemessig førstevalg ved trombolytisk behandling. Imidlertid vurderte 35 avdelinger (59%) r-tPAtil pasienter med lav alder, kort sykehistorie og fremreveggsinfarkt, mens 24 avdelinger (41%) ikke ville benytte r-tPAutover indikasjonen "nylig mottatt streptokinase". Av avdelingenes 11191 registrerte tilfeller av akutt hjerteinfarkti1996 ble 628 (6%) behandlet med r-tPA. Basert på en subgruppe av 13 sykehus med 2818 hjerteinfarkttilfeller mottok tilsammen 1016 pasienter (36%) trombolyse, hvorav 206 (20%) r-tPA og 810 (80%) streptokinase. Sammenliknet med andre landsbruk av trombolytiske midler synes norske sykehusavdelinger restriktive i sitt forbruk av r-tPA i forhold tilstreptokinase. Årsaker til en slik praksis diskuteres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media