Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik Om forfatterne
Artikkel

Selvpåførte forgiftninger behandlet i sykehus

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1798 - 800

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 13 - 14/2005 s. 1798 skal riktig tall i hovedbudskapet være: 120 per 100 000 personår.

Anbefalte artikler