God kvalitet i sykehjemstjenesten?

Gjerberg E Om forfatteren
Artikkel

En analyse av virksomheten basert på avdelingsledernes vurderinger

Sammendrag


Mens medienes omtale av norske sykehjem ofte gir et negativt bilde av virksomheten, vurderer avdelingssykepleiere ved 212 avdelinger ved 116 sykehjem kvaliteten som jevnt over god. Undersøkelsen påviser ikke desto mindre et klart potensiale for forbedring ved enkelte sykehjem. I dag har ca. 60% av beboerne enerom, og behovet for å øke dette tallet bekreftes. Ikke-demente beboere har mange steder en vanskelig situasjon, og en tredel av avdelingssykepleierne karakteriserer tilbudet til denne gruppen som lite tilfredsstillende. Mange beboere har behov for medisinsk-faglig tilsyn og behandling, og avdelingssykepleierne er stort sett fornøyde med tilsynslegeordningen. For få legetimer og mangel på kontinuitet i legetjenesten gir imidlertid grunn til misnøye ved ca. en tidel av avdelingene. Undersøkelsen viser behov for større åpenhet og mulighet for beboere og pårørende til å komme frem med kritiske synspunkter på virksomheten.

Anbefalte artikler