Geir Thue

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Thue

Ingrid Keilegavlen Rebnord, Geir Thue, Steinar Hunskår
14.05.2009
I Norge er legevakt et kommunalt ansvar, og den enkelte kommune skal organisere tjenesten og sørge for lokaler, utstyr og nødvendig hjelpepersonell for vakthavende lege. Forutsetninger for god...
Ingrid Keilegavlen Rebnord, Geir Thue, Steinar Hunskår
14.05.2009
In Norway, availability of medical services at all hours is a municipal responsibility, and each municipality is obliged to organize the service and provide premises, equipment and assisting...
Wenche Iren Bjelkarøy, Sverre Sandberg, Geir Thue, Asbjørn Digranes, E. Arne Høiby, Gro Lermark, Kjetil K. Melby
12.01.2006
Urinveisinfeksjoner, da særlig cystitter, hører til de hyppigst forekommende infeksjonssykdommene. I allmennpraksis er insidensen av urinveisinfeksjoner 30 – 40 per 1 000 pasienter per år ( 1 ). Ca...
Kristi Johanne Skurtveit, Wenche Iren Bjelkarøy, Nina Gade Christensen, Geir Thue, Sverre Sandberg, Gunnar Hoddevik
10.06.2001
Infeksiøs mononukleose diagnostiseres på grunnlag av kliniske funn samt hematologiske (1) og serologiske undersøkelser. Ved klinisk infeksiøs mononukleose ansees påvisning av infeksiøs mononukleose...
John G. Cooper, Tor Claudi, Hrafnkell B. Thordarson, Karianne Fjeld Løvaas, Siri Carlsen, Sverre Sandberg, Geir Thue
12.11.2013
The incidence of diabetes is increasing in Norway and the rest of the world ( 1 ). Figures for 2011 from the Norwegian Prescription Database indicate that there are approximately 200 000 persons...
Geir Thue, Anders Bærheim, Wenche Iren Bjelkarøy, Asbjørn Digranes
11.03.2010
Urindyppekultur ble introdusert i Norge tidlig i 1970-årene og har fått betydelig anvendelse ved bakteriologisk diagnostikk av urinveisinfeksjoner i allmennpraksis. Norsk kvalitetsforbedring av...
Torleif Trydal, Bjørn Bolann, Frank Brosstad, Sverre Sandberg, Per Morten Sandset, Anne Stavelin, Heidi Steensland, Geir Thue, Ole Rasmus Ødegaard
11.08.2005
Effekten av peroral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister, bestemmes ved måling av protrombintid. I noen tilfeller kan det forekomme forholdsvis store forskjeller mellom målinger...
Siri Fauli Munkerud, Geir Thue
07.08.2012
Bruk av hurtigtest for H pylori-infeksjon er avgjørende for hvordan pasienter behandles i allmennpraksis. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse gjennom NOKLUS med en kasuistikk som omhandlet en yngre...
John G. Cooper, Tor Claudi, Hrafnkell B. Thordarson, Karianne Fjeld Løvaas, Siri Carlsen, Sverre Sandberg, Geir Thue
12.11.2013
Forekomsten av diabetes er økende i Norge og i resten av verden ( 1 ). Tall fra Reseptregisteret for 2011 tilsier at det er det ca. 200 000 personer med kjent diabetes i Norge ( 2 ), og av disse har...
Tormod Karlsen Bjånes, Geir Thue
29.10.2013
I preparatomtaler godkjent av Legemiddelverket bes leger til stadighet om «å utvise forsiktighet». Hvordan skal vi forholde oss til dette uttrykket? Illustrasjonsfoto NTB scanpix En erfaren...