Geir Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Jacobsen

Geir Jacobsen
09.08.2007
Hivpasienter har økt risiko for hjerteinfarkt etter lang tids bruk av proteasehemmere. Men effekten forsvinner når man justerer for kjente risikofaktorer. I en prospektiv studie med 23 000...
Geir Jacobsen
09.08.2007
Ved bipolar depresjon er det nok å ta medikamenter som stabiliserer stemningsleiet. Antidepressiver i tillegg gir liten nytte. Det viser en randomisert studie. Depressive episoder under forløpet av...
Geir Jacobsen
20.09.2007
En enkel og praktisk inndeling av myelomatose er fortsatt nyttig når prognosen skal vurderes. Det viser en ny studie fra USA. I perioden 1970 – 95 fikk 276 pasienter diagnosen asymptomatisk...
Geir Jacobsen
03.05.2007
Bruk av medikamentholdige stenter ga færre restenoser, men flere infarkt og økt dødelighet. I en svensk studie har man sammenliknet langtidseffekten av PCI-stenter med og uten medikamentbelegg ved...
Geir Jacobsen
20.09.2007
Bruk av glitazoner ved type 2-diabetes kan gi økt kardiovaskulær risiko. Det viser en ny metaanalyse. Glitazoner representerer en ny klasse antidiabetika. I en metaanalyse av 42 studier ble det nylig...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Geir Jacobsen
03.05.2007
Kan vi forutsi abscessutvikling? Abscess i bukhulen er en potensielt alvorlig komplikasjon etter behandling for blindtarmbetennelse med perforasjon. Ved hjelp av en pasient-kontroll-undersøkelse med...
Ivar Følling, Geir Jacobsen
14.06.2007
Intetkjønnsformen av ordet struma faller de språkkyndige tungt for brystet. Men vi er bedre stilt i Norge enn på Island, der struma er et ikke-ord. Hvorfor kan vi ikke få velge? Språkspalten i...
Geir Jacobsen
06.09.2007
Det er fortsatt uklart om alle nyfødte som veier under 1 500 g skal behandles mot Candida. I en randomisert multisenterstudie har man undersøkt nytten av profylaktisk behandling mot Candida ved...
Geir Jacobsen
04.10.2007
Det er fortsatt uklart om bruk av antidepressive legemidler blant gravide gir økt risiko for misdannelser. Det viser to nye studier i New England Journal of Medicine . To nye studier har ikke kunnet...
Geir Jacobsen
18.01.2007
Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri. 900 medlemmer av forskningsetiske komiteer ved 100 akademiske institusjoner i USA fikk tilsendt...
Geir Jacobsen
23.08.2007
Profylaktisk bruk av acetylsalisylsyre kan redusere risikoen for kolorektalkreft, men det gjelder bare COX-2-positive svulster. I en nylig publisert studie fra USA har man funnet at den...
Geir Jacobsen
04.01.2007
Pulsoksymetri gir ikke færre keisersnitt eller bedre utfall for barnet, viser en randomisert studie. Produsenten har nå trukket produktet fra markedet. Studien omfattet 5 341 førstegangsfødende...
Geir Jacobsen
28.06.2007
Perkutan koronar intervensjon gir kanskje ingen ekstragevinst fremfor optimal medikamentell behandling ved stabil koronarsykdom. I en stor multisenterstudie fra USA og Canada har man undersøkt om...
Geir Jacobsen
01.11.2007
Det er klare forskjeller i status både for spesialiteter og sykdommer. Det viser en ny norsk studie. Sykdommer har ulik prestisje. Illustrasjon © Images.com/Corbis/SCANPIX I tidligere studier er det...
Geir Jacobsen
29.03.2007
Kvinner som over tid er utsatt for luft med små forurensende partikler, har økt risiko for kardiovaskulær sykelighet og død. I en studie fra 36 større byer over hele USA ble 66 000 tidligere...
Geir Jacobsen
01.11.2007
Dronedaron har god effekt og få bivirkninger, men residivfrekvensen er fortsatt et problem. Amiodaron er brukt i behandlingen av atrieflimmer. Det beslektede midlet dronedaron, ennå ikke på markedet...
Geir Jacobsen
29.03.2007
Det er uklart om klomifen eller metformin er mest effektivt ved infertilitet knyttet til dette syndromet. I en amerikansk studie ble 626 infertile kvinner med polycystisk ovarie-syndrom randomisert...
Geir Jacobsen
01.02.2007
Foto © Nic Bothma, Corbis/SCANPIX I dette nummeret av Tidsskriftet starter temaserien om rehabilitering, som direkte oversatt betyr evnen til å gjenvinne tapt funksjon eller tapt verdighet ( 1 ). Det...
Geir Jacobsen
29.11.2007
Spedbarn som har mikrober i svelget, er mer utsatt for astma enn andre barn. Det viser en dansk studie. Oppvekst av Streptococcus pneumoniae , Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis fra...
Geir Jacobsen
01.02.2007
Flere polypper påvises i tykktarmen dersom legen bruker lang tid på undersøkelsen. Koloskopi krever tid. Foto © David Musher, Photo Researchers/GV-Press Det er en klar sammenheng mellom tiden som...