Sutur eller klips ved hudlukking etter keisersnitt?

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Intrakutan sutur har flere fordeler enn bruk av metallklips, ifølge en ny metaanalyse.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Til tross for mer enn 50 års erfaring er spørsmålet om hva som gir best resultat – fortløpende intrakutan sutur eller metallklips (agraffer) – ved lukking av operasjonssåret etter keisersnitt fortsatt uavklart. Det foreligger heller ikke noe entydig svar fra nylig publiserte klinisk kontrollerte studier.

Det er nå gjennomført en metaanalyse av fem studier av god kvalitet (1). Analysen omfattet 877 kvinner, av dem nær halvparten fra den sist publiserte undersøkelsen fra 2010. Mens operasjonstiden var fem minutter kortere med bruk av klips (p = 0,02), var separasjon og sårkomplikasjoner sett under ett signifikant dårligere. Pasienttilfredsheten lot seg ikke bedømme. Ifølge forfatterne kan sutur anses som best, men de anbefaler at man gjør flere studier (1).

– Keisersnitt er et av de hyppigste operative inngrep som utføres. I mange vestlige land blir hver fjerde kvinne forløst med keisersnitt. I Norge er frekvensen på rundt 17 %, og det utføres mer enn 9 000 keisersnitt årlig. Det er derfor overraskende at det er gjort så få studier på hudlukking ved dette inngrepet, sier overlege Kjell Å. Salvesen ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

– Resultatene fra metaanalysen føyer seg pent inn i rekken av studier fra andre fagområder, som ortopedi og hjerte- og karkirurgi. Hudlukking med metallklips ble foretrukket ved mange norske avdelinger for 4 – 5 år siden og brukes fortsatt, men pendelen har svingt tilbake til bruk av intrakutan sutur. Dette kan snarere skyldes kortere liggetid i barselavdeling enn kunnskap om hvilken metode som er best. Ved bruk av resorberbar intrakutan sutur trenger kvinnen ikke komme tilbake til primærlegen eller avdelingen for å fjerne metallklips, sier Salvesen.

Anbefalte artikler