Per G. Bjørnstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per G. Bjørnstad

Per G. Bjørnstad
07.10.2004
Mange som har hatt gleden av å studere i Tyskland, har fattet interesse for tysk kultur, og mange er fortsatt interessert i tysk-norske relasjoner. Dette kan gi seg utslag i et ønske om kontakt med...
Marit Lunde Dalen, Per G. Bjørnstad
04.12.2003
Når ductus arteriosus ikkje lukkar seg etter fødselen, vert resultatet ein hjartefeil der det hemodynamiske hovudproblemet er volumbelastning av venstre ventrikkel: Resirkulering av blod til...
Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Per G. Bjørnstad, Jostein Westvik, Renate Rian, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Svein Jan Sørland
10.04.2000
Åpen ductus arteriosus som persisterer etter fødselen og gir kontinuerlig bilyd, er en vanlig medfødt hjertefeil. Avhengig av størrelse gir dette mer eller mindre volumbelastning av venstre...