Per Fugelli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Fugelli

Per Fugelli, Bjørn Gjelsvik
03.05.2007
Vi har lest tilsvarene fra Eivind Myhre, Torunn Janbu og Charlotte Haug på vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 5/2007 ( 1  –  4 ) om retningslinjer for diagnostikk og behandling av hjertesvikt ( 5 , 6...
Per Fugelli, Bjørn Gjelsvik
01.03.2007
Det var urovekkende å lese artiklene Kronisk hjertesvikt – etiologi og diagnostikk og Behandling av kronisk hjertesvikt i Tidsskriftet nr. 2/2006 ( 1 , 2 ). De er forfattet av 11 kolleger, alle...
Per Fugelli
04.10.2007
Foto © Creativ Studio Heinem/GV-Press Medisinens oppdrag nr. 1 er det syke mennesket. Men pasienten lever ikke i isolat. Menneskets helse samvirker med naturens helse og samfunnets helse. Derfor må...
Kjell Noreik, Per Fugelli, Grete Stang, Hans Jakob Stang, Per Sundby, Bente Wilmar
18.10.2007
Berthold Grünfeld ble født 22.1.1932 i Bratislava og døde i sitt hjem på Bygdøy i Oslo 20.8. 2007 etter å ha vært syk noen måneder. Han kom til Norge i 1939 sammen med andre jødiske barn, men måtte...
Jan C. Frich, Per Fugelli
05.01.2006
Våre forestillinger om sykdom og våre forventninger til helse oppstår i krysningspunktet mellom molekyler, tanker, følelser og verdier. Når vi skuer inn i fremtidsrommet, ser vi at molekylærbiologisk...
Per Fugelli
14.12.2006
Leira, Håkon Lasse Ingen kommer undan politiken… Festskrift til Ebba Wergeland på sekstiårsdagen. 279 s, tab, ill. Oslo: Transit, 2006. Pris NOK 298 ISBN 82-7596-059-2 Går det an å bli forelsket i en...
Per Fugelli
01.07.2004
Verdiene for det helsefremmende arbeidet bør beveges fra omnipotens til måtehold, fra livsstil til levekår, fra risiko til gladhelse, fra massen til den enkelte – og viktigst: fra formynderi til...
Mette Brekke, Per Fugelli
21.10.2004
Det siste året er legene pålagt å skrive grønn resept, ta opp røykeanamnese ved forstuet tå og stramme inn sykmeldingspraksisen. Tiltakene er begrunnet i hensynet til folkehelsen og nasjonaløkonomien...
Per Fugelli
01.04.2004
Stavem, Per Vers om liv i land med lov 132 s. P. Stavems Forlag, 2004 Pris NOK 100 Boken fås kjøpt hos forfatter: Kalkbrennerveien 25, 1362 Hosle Per Stavem har kastet kule og diskos og kjempet...
Per Fugelli, Jan Helge Solbakk
28.08.2003
Vi setter pris på at Jon Lamvik & Peter F. Hjort bruker tanker på vår artikkel om livsstil- og individfokusering i det forebyggende helsearbeid. Men innholdet i deres svar gjør oss verken glade...
Per Fugelli, Jan Helge Solbakk
12.06.2003
400-årsjubileet for helsevesenet gir grunn til feiring, men også selvransakelse. Dagfinn Høybråten. Foto Trond Solberg/SCANPIX I sin innsiktsfulle beretning om de første 250 år av denne tjenesten,...
Per Fugelli
30.06.2002
Basert på innlegg ved avskjedsseminar for Berthold Grünfeld, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 7.12. 2001 Berthold Grünfeld er i slekt med...
John-Arne Røttingen*, Siri Laura Feruglio*, Olaf Gjerløw Aasland, Per Fugelli
20.05.2002
Miljøutviklingens følger for naturens bærekraft og menneskets helse har lenge stått høyt på dagsordenen (1). Ansvaret for et helsefremmende miljø ligger i hovedsak utenfor medisinen. Men det er også...
Per Fugelli, Benedicte Ingstad
10.12.2001
Helse har til alle tider vært en essensiell verdi for mennesket. Det gjenspeiler seg i de store religionene som er rike på løfter om helse som belønning og sykdom som straff (1). Helseidealet, det...
Per Fugelli, Seksjon for sosialmedisin
10.12.2001
Basert på The James MacKenzie Lecture holdt ved The Annual General Meeting of the Royal College of General Practitioners, 17.11. 2000 i London (33) Om jeg har profetisk gave, kjenner alle...
Tore Ytterdahl*, Per Fugelli
30.04.2000
Flere undersøkelser viser sammenheng mellom arbeidsledighet og økt sykelighet, hvor både den fysiske helsen og det psykiske velværet blir redusert (1). Langtidsledige rapporterer at de er mindre...
Per Fugelli, Kjell Haug, Georg Høyer, Steinar Westin
20.10.2000
I det 18. århundre la Johann Peter Frank (1745 – 1821), gjennom sitt grunnleggende verk om samspillet mellom helse og samfunnsforhold, ned grunnsteinene for det fag som i det 19. århundre skulle...
Per Fugelli
30.06.2005
Det meste av det som skaper kvalitet i norsk medisin og allmennmedisin skjer i det små, i det stille, for eksempel i Arendal på en torsdag. Fra venstre: Harald Reiso, Roald Johnsen, Gunnar Mouland,...
Jan C. Frich, Per Fugelli
07.04.2005
Dokumentasjon av pasientens egen sykdomsopplevelse og personlige vurderinger i journalen kan trolig bli bedre. En mulighet kan være at pasienten selv får skrive i journalen. Det er foreslått at...
Per Fugelli
30.06.2005
Vetlesen, Arne Johan Smerte 186 s. Lysaker: Dinamo Forlag, 2004. Pris NOK 249 ISBN 82-8071 -076-0 Gjør det vondt å tenke? spurte Arne Næss en gang. Nei, ikke om smerte sammen med Arne Johan Vetlesen...