Pasienten Jorden

Per Fugelli Om forfatteren
Artikkel

Foto © Creativ Studio Heinem/GV-Press

Medisinens oppdrag nr. 1 er det syke mennesket. Men pasienten lever ikke i isolat. Menneskets helse samvirker med naturens helse og samfunnets helse. Derfor må legene av og til ta frem makroskopet og granske pasienten jorden (1).

I 2007 er det tre alvorlige trusler mot jordens helse:

  1. Et arsenal av atomvåpen som kan legge jorden øde

  2. En feilfordeling av økonomiske ressurser som fører 1 200 millioner mennesker inn i fattigdommens patologi

  3. En økning i folketall, produksjon, forbruk og avfall som skaper miljømedisinske katastrofer

Skal legene føle ansvar for disse globale helsefarene som først og fremst er av politisk og moralsk art?

Ja, mente leger verden over og stiftet i 1980 International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). I 1982 kom Norske leger mot atomvåpen. Legenes kompetanse og engasjement har trolig en del av æren for at atomvåpenkappløpet ble stoppet. I 1985 ble IPPNW tildelt Nobels fredspris. I sitt nobelforedrag sa lederen, dr. Lown (2): «It may be argued that nuclear war is a social and political issue and we may address it only as concerned citizens. But we physicians have taken a sacred and ancient oath to assuage human misery and preserve life. This commitment imposes social and moral obligations for us to band together to make our collective voices heard.»

Kanskje bør legene forene seg og la sin medisinskfaglige stemme høres høyere i forbyggingen av de to andre store, globale risikofaktorene: fattigdom og miljøødeleggelse? Leger mot atomvåpen har gått foran og vist at det går an.

Anbefalte artikler