Intensivbehandling i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Anestesiavdelingene ved 29 region-, sentral- og fylkessykehus ble kontaktet høsten 1996. De ble spurt omintensivavdelingens størrelse og legebemanning, om bruk av ulike intensivmedisinske prosedyrer, rutiner forvirksomhetsregistrering og aktivitetsdata for 1995.

  Alle sykehus besvarte skjemaet. Antall senger varierte fra 5,5 til 7,0, mens legeårsverk varierte fra 1,3 til5,2(gjennomsnittstall fra fylkes- og regionsykehus). Seks avdelinger brukte objektive skåringssystemer forsykdomsintensitet første døgn i intensivavdelingen (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, APACHE, ellerSimplified Acute Physiology Score, SAPS). Det var registrering av ressursbruk hos den enkelte pasient ved 17avdelinger, men bare tre brukte objektive systemer. Definisjonen av begrepet intensivpasient varierte, og mange sykehuskunne ikke skille mellom oppvåknings- og intensivavsnitt. Definisjonen av døgn varierte også, fra bruk av antall timertil påbegynt døgn.

  En meningsfull sammenlikning av aktivitet ved ulike norske intensivavdelinger er i dag vanskelig. Det er en storutfordring for så vel sykehus, Legeforeningen og sentrale helsemyndigheter å skaffe pålitelige data fra denne megethøyspesialiserte og ressurskrevende helsetjenesten i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media