Transplantasjon fra dyr til menneske

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På grunn av mangel på donororganer kan livreddende transplantasjonsbehandling i dag ikke tilbys alle pasienter somtrenger det. Det arbeides derfor med å utvikle metoder for å transplantere levende celler, vev og solide organer fradyr (xenotransplantasjon) som temporær behandling i ventetiden på humant organ, eller som permanent behandling vedorgansvikt. Xenotransplantasjon av celler og vev er aktuelti behandlingen av bl.a. diabetes og nevrodegenerativelidelser. Det er i dag bred faglig enighet om at gris er det mest aktuelle dyret til human transplantasjon.

  Ett av problemene ved xenotransplantasjon, hyperakutt avstøtning, kan trolig hindres ved bruk av organer fratransgene griser. Flere problemer må imidlertid hindres, spesielt de forsinkede immunologiske avstøtningsreaksjoner ogde fysiologiske og metabolske konsekvenser av ulikheter mellom grise- og menneskeorganer. Risikoen for overføring avinfeksjoner fra gris til mottakeren må avklares, og legale, etiske, sosiale og økonomiske forhold må utredes.Utviklingsarbeidet pågår for fullt og det kan forventes at klinisk xenotransplantasjon blir mulig om få år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media