Transplantasjon fra dyr til menneske

Fiane AE, Mollnes TE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


På grunn av mangel på donororganer kan livreddende transplantasjonsbehandling i dag ikke tilbys alle pasienter som trenger det. Det arbeides derfor med å utvikle metoder for å transplantere levende celler, vev og solide organer fra dyr (xenotransplantasjon) som temporær behandling i ventetiden på humant organ, eller som permanent behandling ved organsvikt. Xenotransplantasjon av celler og vev er aktuelti behandlingen av bl.a. diabetes og nevrodegenerative lidelser. Det er i dag bred faglig enighet om at gris er det mest aktuelle dyret til human transplantasjon.

Ett av problemene ved xenotransplantasjon, hyperakutt avstøtning, kan trolig hindres ved bruk av organer fra transgene griser. Flere problemer må imidlertid hindres, spesielt de forsinkede immunologiske avstøtningsreaksjoner og de fysiologiske og metabolske konsekvenser av ulikheter mellom grise- og menneskeorganer. Risikoen for overføring av infeksjoner fra gris til mottakeren må avklares, og legale, etiske, sosiale og økonomiske forhold må utredes. Utviklingsarbeidet pågår for fullt og det kan forventes at klinisk xenotransplantasjon blir mulig om få år.

Anbefalte artikler