Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Henry Johannes Aasved døde 9. januar 2009 etter et kort sykeleie. Han ble født i Snåsa 27. mai 1927 og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1954. Sin øyefaglige karriere startet han i Tromsø i 1958. Han arbeidet så ved Rikshospitalet før han i 1961 ble ansatt ved Øyeavdelingen, Haukeland sykehus. Han ble spesialist i øyesykdommer i 1965 og overlege fra 1966. I 1993 ble han avdelingsoverlege, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 1996. Han var en av de siste store allroundere i norsk øyemedisin, som både kirurgisk og medisinsk behersket hele faget.

  Aasved fattet tidlig interesse for forskning. I 1971 disputerte han med et omfattende arbeid om forekomst av eksfoliasjonsglaukom. Pasientgrunnlaget skaffet han seg ved å gjennomføre en masseundersøkelse av mer enn 8 000 personer i bergensområdet. Resultatene fra doktorgradsavhandlingen siteres fortsatt. Han fikk fast tilknytning til Universitetet i Bergen fra 1972, først som dosent og senere som professor. Han var styrer ved Institutt for oftalmologi 1993 – 96. I årene 1975 – 76 var han formann i studieplankomiteen ved Det medisinske fakultet.

  Aasved hadde like til det siste en meget stor arbeidskapasitet. Han var engasjert, ikke bare i det som skjedde på hans gamle avdeling, men også med saker fra utarbeiding av kodeverk til planer for spesialistutdanning. I perioden 1982 – 93 var han formann i spesialitetskomiteen for øyesykdommer, og han var hovedarkitekten bak dagens utdanningsprogram for norske øyeleger (Øyemodellen), som senere dannet grunnlag for utdanningen av legespesialister også innen andre fagområder. Han ble i 1995 utnevnt til æresmedlem i Norsk oftalmologisk forening. Aasved hadde også et stort sosialt engasjement, noe som kom til syne i opprettelse og ledelse av Riksforeningen mot svaksyn og blindhet og i frivillig arbeid i Lions Club.

  Etter at Aasved gikk av i 1996 var han en aktiv pensjonist. Han drev fortsatt sin private deltids øyelegepraksis i Bergen, samtidig som han var sprek og glad i fjell og friluftsliv. Pågangsmot manglet han aldri, og han gjennomførte bl.a. Skarverennet i en alder av 80 år.

  Vi husker Henry Aasved som en engasjert og arbeidsom kollega som ville det beste for alle. Spesiell var hans omtanke for avdelingens yngre leger, som han viste tillit, samtidig som han alltid var tilgjengelig for råd og støtte. Han nøt stor respekt i hele det øyefaglige miljøet, og vi er svært takknemlige for tiden vi fikk ha ham som kollega. Vår medfølelse går til hans kone Ragnhild, til barna Grethe og Henrik og til deres familier, som har mistet en kjær ektemann, far, svigerfar og bestefar.

  På vegne av kolleger ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media