Espen Molden

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Molden

Thomas Chr. Risom Olsen, Anders R. Rasmussen, Marianne K. Kringen, Espen Molden
08.04.2019
Here we describe a girl who attended hospital for routine pinnaplasty. Although there was nothing in the patient’s medical history to suggest an unusual reaction to anaesthesia, the child...
Thomas Chr. Risom Olsen, Anders R. Rasmussen, Marianne K. Kringen, Espen Molden
31.03.2019
Vi beskriver her en jente som møtte til en rutineoperasjon for utstående ører. Selv om ingenting i pasientens sykehistorie skulle tilsi et uvanlig forløp av narkosen, viste det seg at barnet ikke...
Håkon Ihle-Hansen, Guri Hagberg, Espen Molden, Marius Myrstad
28.05.2018
I ny nasjonal retningslinje for behandling av hjerneslag anbefales bruk av klopidogrel som sekundærprofylakse. Men hos én av fem er metaboliseringen av klopidogrel nedsatt, det er derfor usikkert om...
Roar Dyrkorn, Halvor Lundgaard, Charlotte Lorentze Stokes, Espen Molden, Olav Spigset
17.04.2018
Ole-Christian Walter Rutherford og kolleger skriver i en interessant artikkel om antidotbehandling ved bruk av direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler ( 1 ). De nye DOAK-legemidlene er...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum, Espen Molden
26.06.2017
I en debattartikkel i Tidsskriftet nr. 9/2017 spør Morten Svendsen Næss om antidepressiver hjelper mot depresjon og mener det er på høy tid å evaluere bruken av SSRI-preparater på nytt. Næss reiser...
Halvor Lundgaard, Roar Dyrkorn, Charlotte Lorentze Stokes, Espen Molden, Olav Spigset
11.10.2016
De nye antikoagulasjonsmidlene – som på engelsk betegnes «non-vitamin K oral anticoagulants» og på norsk forkortes NOAK eller DOAK – er i de senere år blitt tatt i bruk i stadig økende grad. I...
Espen Molden, Olav Spigset
13.12.2007
Frukt og bær kan forårsake interaksjoner med legemidler. Det mest kjente eksemplet er grapefrukt, som inneholder substanser som hemmer aktiviteten til cytokrom P450-enzymet CYP3A4, det viktigste...
Espen Molden, Kirsti Svendsen Andersson, Dag Jacobsen
14.06.2007
Det er beskrevet flere tilfeller av rabdomyolyse etter kombinert bruk av statiner og makrolidantibiotika. Nye hendelser kan forebygges med enkle tiltak, men det krever oppmerksomhet rundt denne typen...
Espen Molden, Tone Westergren
15.02.2007
Norge har det høyeste statinforbruket i Europa ( 1 ). I 2004 brukte om lag 270 000 nordmenn statiner, tilsvarende en kostnad på ca. 900 millioner kroner ( 2 ). Samfunnskostnadene ved statinbruk var...
Olav Spigset, Espen Molden
18.12.2008
Cytokrom P-450 (CYP) 3A4 utgjør mer enn 70 % av den totale CYP-mengden i tarmveggen og rundt 30 % av alt CYP-enzym i leveren ( 1 ). Enzymet danner dermed en viktig barriere for å avgifte...
Dag Kristen Solberg, Espen Molden, Helge Refsum
30.04.2009
Klopidogrel (Plavix) er blant de 5 – 7 % av legemidlene som klassifiseres som prodrugs. Felles for disse er at legemiddelmolekylene må gjennomgå en kjemisk omdanning i kroppen for å bli farmakologisk...
Espen Molden, Olav Spigset
26.03.2009
Tobakksrøyking induserer legemiddelmetaboliserende enzymer. Røykere har derfor høyere dosebehov enn ikke-røykere av for eksempel klozapin, olanzapin og teofyllin. Ved røykeslutt oppheves denne...
Espen Molden
18.11.2004
Pasienter responderer ulikt på samme legemiddelbehandling. Forskjellene kan enten være betinget av farmakodynamiske eller farmakokinetiske forskjeller hos pasientene på grunn av genetiske eller...
Espen Molden, Anders Åsberg
20.01.2001
Et økende antall hydroksymetylglutaryl-koenzym A-reduktasehemmere, HMG-CoA-reduktasehemmere, (statiner) er etter hvert blitt klinisk tilgjengelig. I Norge markedsføres i alt seks ulike statiner (...
Ziaullah Kamal, Merete Gulbrandsen Nordstad, Espen Molden
14.08.2008
Polyfarmasi er hverdagen for dagens hjertesviktpasienter. Mange legemidler som er aktuelle ved hjertesvikt, blir metabolisert via cytokrom P-450 (CYP)-enzymer. Dette er en gruppe enzymer der genetisk...
Ziaullah Kamal, Merete Gulbrandsen Nordstad, Espen Molden
14.08.2008
Patients with heart failure often use many drugs, of which several are metabolised via cytochrome P-450 (CYP) enzymes. This is a group of enzymes where genetic polymorphism may lead to large...
Espen Molden, Olav Spigset
20.09.2011
Betablokkere har en sentral plass i behandlingen av en rekke kardiovaskulære tilstander, inklusive hypertensjon, angina pectoris, arytmier og hjertesvikt. I Norge er det ca. 250 000 personer som...
Vigdis Solhaug, Espen Molden
15.03.2016
Noen legemidler må omdannes i kroppen til aktive metabolitter for å ha effekt. Genetisk variasjon medfører ulik metabolismekapasitet og kan innebære manglende omdanning av legemidlet til aktiv...