Espen Bjerke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Bjerke

Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
25.02.2019
The scope of compulsory hospitalisation in mental health care is internationally regarded as a key indicator of quality and legal protection. Despite this, there is a conspicuous lack of good and...
Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
21.02.2019
Omfanget av tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern er internasjonalt ansett for å være en viktig indikator på kvalitet og rettssikkerhet. Til tross for dette er det en påfallende mangel på gode...
Espen Bjerke
06.12.2016
The manner in which the therapeutic relationship should be used in psychotherapy is a hot topic both in Norway and internationally. The importance of the relationship receives different emphasis in...
Espen Bjerke
06.12.2016
Hvordan den terapeutiske relasjonen skal brukes i psykoterapi, er et hett tema både i Norge og internasjonalt. Relasjonens betydning er vektlagt forskjellig i de forskjellige psykologiske teorier og...
Espen Bjerke
01.01.2009
«Overjeg» er et sentralt begrep i psykoanalysen og nyttig i vår forståelse av psykopatologi. Den ubevisste delen av overjeget er årsak til mye psykisk lidelse. Å mildne et strengt og straffende...
Egil W. Martinsen, Espen Bjerke
20.02.2003
Psykodynamisk teori og praksis har tradisjonelt hatt stor plass innen norsk psykiatri. I 1972/73 kom dette til uttrykk i retningslinjene for spesialistutdanningen i psykiatri, og det ble slått fast...
Espen Bjerke
05.07.2016
Selvrapportering av mellommenneskelige problemer før behandlingsstart kan gi viktige bidrag til diagnostikk og behandling. Espen Bjerke. Foto: Mads Bjerke Mellommenneskelige relasjoner har stor...
Kristine Tøgersen, Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
13.01.2015
One of the objectives of the Opptrappingsplanen for pyskisk helse 1999 – 2008 («National Programme for Mental Health» (1999 – 2008)) was to reduce the use of compulsory hospitalisation in mental...
Espen Bjerke
10.12.2000
Forfatteren tar for seg den fordomsfrie og til dels aksepterende holdningen som Sigmund Freud (1856 – 1939) og Harald Schjelderup (1895 – 1974), en av pionerene innen psykoanalysen i Norge, hadde til...
Espen Bjerke
04.10.2011
Selvrapportering av interpersonlige problemer før behandlingsstart kan gi viktige bidrag til diagnostikk og behandling. Illustrasjonsfoto Istockphoto Mellommenneskelige relasjoner har stor betydning...
Espen Bjerke
25.06.2013
Etter noen innledende betraktninger om hvordan det er å være sønn av en betydelig kulturpersonlighet omtales i artikkelen tre kriminalromaner som André Bjerke skrev under pseudonymet Bernhard Borge...
Espen Bjerke
27.05.2014
Hjertet gjorde et lite hopp, som når man uventet treffer igjen en gammel venn på gaten, da jeg leste Marit Tveitos intervju med Ivar Sønbø Kristiansen i Tidsskriftet. «Jeg (…) syntes det hørtes...
Espen Bjerke
14.10.2014
«Beklager, men bagasjen er uteblitt og blir ettersendt så snart den foreligger». Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto Dessverre har jeg ubekymret latt toalettsakene med Marevan ligge i kofferten under...
Kristine Tøgersen, Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
13.01.2015
Innledning Ett av målene i opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2008 var redusert bruk av tvang i psykisk helsevern ( 1 ). Det kan se ut som om utviklingen har g...