Espen Bjerke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : espbje@so-hf.no

Psykiatrisk avdeling

Sykehuset Østfold

Han har bidratt i alle ledd av manusarbeidet.

Espen Bjerke er spesialist i psykiatri, forsker og psykoterapiveileder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Espen Bjerke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media