Herpes simplex-virus type 2-antistoffer hos gravide i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forekomst av antistoffer mot herpes simplex-virus type 2 (HSV-2) blant gravide i Norge har ikke vært kjent.

  For å studere forekomst av antistoffer mot HSV-2 ble det fra en studiepopulasjon på 35940 gravide i Norge i 1992-94,trukket et tilfeldig utvalg på 961 kvinner.

  27% (256/961) hadde antistoffer mot HSV-2. Forekomsten økte med alder. 17% av kvinnene som var 20-24 år og 34% avkvinnene som var 35 år eller eldre hadde anti-HSV-2. Det var også geografisk variasjon idet 18% av kvinnene fraVest-Agder og 39% av kvinnene fra Nordland var seropositive. Kontrollert for alder var de geografiske forskjellene iforekomst enda mer uttalt.

  Blant kvinner som hadde flere prøver fra svangerskapet, hadde 2,6% (16/623) av de initialt seronegative tegn tilnysmitte.

  HSV-2-infeksjon er vanlig blant gravide kvinner i Norge. Betydningen av dette med tanke på sykdomsforekomst ogforebygging er ikke avklart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media