Herpes simplex-virus type 2-antistoffer hos gravide i Norge

Eskild A, Jeansson S, Jenum PA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forekomst av antistoffer mot herpes simplex-virus type 2 (HSV-2) blant gravide i Norge har ikke vært kjent.

For å studere forekomst av antistoffer mot HSV-2 ble det fra en studiepopulasjon på 35940 gravide i Norge i 1992-94, trukket et tilfeldig utvalg på 961 kvinner.

27% (256/961) hadde antistoffer mot HSV-2. Forekomsten økte med alder. 17% av kvinnene som var 20-24 år og 34% av kvinnene som var 35 år eller eldre hadde anti-HSV-2. Det var også geografisk variasjon idet 18% av kvinnene fra Vest-Agder og 39% av kvinnene fra Nordland var seropositive. Kontrollert for alder var de geografiske forskjellene i forekomst enda mer uttalt.

Blant kvinner som hadde flere prøver fra svangerskapet, hadde 2,6% (16/623) av de initialt seronegative tegn til nysmitte.

HSV-2-infeksjon er vanlig blant gravide kvinner i Norge. Betydningen av dette med tanke på sykdomsforekomst og forebygging er ikke avklart.

Anbefalte artikler