Økningen i narkotikadødsfallene - vet vi hvorfor?

Eskild A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Antall narkotikadødsfall er mer enn tredoblet på ti år og utgjør nå omtrent like mange dødsfall i aldersgruppen 15-40 år som antall døde av kreft, AIDS og meningokokksykdom til sammen. Det brukes milliardbeløp på forebygging og behandling av narkotikaskader. Men vi har liten kunnskap om hvilke faktorer som påvirker epidemien av narkotikadødsfall. Skyldes det økt dødelighet blant etablerte misbrukere, i så fall hvorfor? Eller skyldes det økt rekruttering og dermed flere med risiko for å dø? Effektiv bruk av midler forutsetter slik kunnskap. Det må derfor satses på kunnskapsutvikling innen dette feltet av et helt annet omfang enn i dag.

Anbefalte artikler