Økningen i narkotikadødsfallene - vet vi hvorfor?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Antall narkotikadødsfall er mer enn tredoblet på ti år og utgjør nå omtrent like mange dødsfall i aldersgruppen 15-40år som antall døde av kreft, AIDS og meningokokksykdom til sammen. Det brukes milliardbeløp på forebygging ogbehandling av narkotikaskader. Men vi har liten kunnskap om hvilke faktorer som påvirker epidemien avnarkotikadødsfall. Skyldes det økt dødelighet blant etablerte misbrukere, i så fall hvorfor? Eller skyldes det øktrekruttering og dermed flere med risiko for å dø? Effektiv bruk av midler forutsetter slik kunnskap. Det må derforsatses på kunnskapsutvikling innen dette feltet av et helt annet omfang enn i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media