Erlend Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend Hem

Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
31.10.2018
In 1923, the five-year-old Public Health Association published a folder with ten large-format posters, called House Maxims for Mothers and Children (Figure 1). Their objective was to promote child...
Erlend Hem
08.11.2018
Hvilke «hekter» er det snakk om når man «kommer til hektene»? Å komme til hektene betyr å komme seg etter en påkjenning. Det kan ofte dreie seg om å gjenvinne kreftene etter sykdom. I ordbøkene står...
Erlend Hem
23.10.2018
Krokodilletårer finnes både i folketroen og i medisinen. Tårer renner av ulike grunner. Krokodilletårer anno 1888. Illustrasjonsfoto: Mary Evans Picture/NTB scanpix. Krokodilletårer er det samme som...
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
30.10.2018
I 1923 utga den fem år gamle Folkehelseforeningen en mappe med ti plansjer i stort format, Hustavler for mor og barn (fig 1). Hensikten var å bidra til barnets sunnhet ved innprenting av...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
26.06.2018
In 1934, senior registrar Augusta Rasmussen (1895–1979) published a study of 77 cases involving sexual offences. She found that the women involved had suffered no mental injury from the abuse. In...
Erlend Hem
03.09.2018
Lungepasienter kan behandles med bronkodilator, mens en kirurg bruker en dilatator. Hva er språklig mest korrekt: dilator eller dilatator? Illustrasjon: beinoitb / iStock Ifølge ordbøkene har...
Erlend Hem
03.09.2018
Steinar Risnes Medisinsk-biologisk ordbok Latin-gresk-norsk. 861 s. Oslo: Cappelen Damm, 2018. Pris NOK 795 ISBN 978-82-02-40340-9 Det har i mange år vært tre større norske medisinske ordbøker på...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
26.06.2018
I 1934 publiserte reservelege Augusta Rasmussen (1895–1979) en undersøkelse av 77 sedelighetssaker. Hun fant at kvinnene var kommet fra overgrepet uten psykisk skade. I 1947 publiserte hun en studie...
Erlend Hem
19.03.2018
Per Holck 1000 ords historie 535 s, ill. Oslo: SpreDet, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-93277-20-0 Per Holck, pensjonert professor i anatomi, har skrevet en bok om ordenes historie. Eller rettere sagt...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
22.01.2018
I kronikken i Tidsskriftet argumenterer vi for at det er mulig å forutsi selvmord på kort sikt. Ved å gi de beste forutsetninger for å snakke om fortvilelse og selvmordstanker, kan og bør man også...
Erlend Hem
12.06.2018
Databasert teoriutvikling er et godt norsk uttrykk for det engelske grounded theory . Grounded theory er en kvalitativ forskningsmetode som ble utviklet av de amerikanske sosiologene Barney Glaser...
Erlend Hem
09.01.2018
The term crisis is used in many senses in medicine. Ever since Antiquity it has been used to describe a decisive turning point in an illness, in particular with regard to infections. During the 1970s...
Erlend Hem
08.01.2018
Ordet krise er blitt brukt på flere måter i medisinen. Helt siden oldtiden var det betegnelsen på et avgjørende vendepunkt i en sykdom. Særlig ble det anvendt ved infeksjonssykdommer. I 1970-årene...
Erlend Hem
12.12.2017
Mark Berthold-Losleben har rett. Det står feil i min artikkel. Syndromet har sitt navn etter de irske legene Robert Adams (1791–1875) og William Stokes (1804–78), og riktig skrivemåte blir derfor...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
14.11.2017
“Chronically suicidal” and “chronic suicidality” are unclear terms which in our opinion should not be used. Both these terms are relatively new. The late psychiatrist Professor Nils Retterstøl...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
14.11.2017
Some mental health professionals maintain that it is not possible to predict suicide and that suicide risk assessments can be harmful. We do not agree with those assertions. In 2008, national...
Erlend Hem, Per Brodal
12.12.2017
Den delen av bekkenet som ligger fremme ved symfysen, ble tidligere kalt for skambenet. Mange synes det er et upassende ord. Så hva bør knokkelen kalles? Os pubis, som tidligere ble kalt skambenet,...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
13.11.2017
«Kronisk suicidal» og «kronisk suicidalitet» er uklare begreper som etter vår mening ikke bør brukes. Disse to uttrykkene er nokså nye. Nils Retterstøl ga en definisjon i boken Selvmord fra 1995: «De...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
13.11.2017
Flere hevder at det ikke er mulig å forutsi selvmord og at selvmordsrisikovurderinger kan være skadelige. Vi er uenige i disse påstandene. I 2008 kom Nasjonale retningslinjer for forebygging av...
Erlend Hem
28.11.2017
Risikoen for å utvikle kutant plateepitelkarsinom etter organtransplantasjon er ikke like høy som før, viser en ny norsk studie. Nedgangen skyldes antagelig mindre aggressiv immundempende behandling...