Erik Zakariassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Zakariassen

Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
04.10.2007
Legevakt er i utgangspunktet en obligatorisk del av fastlegenes arbeid. Det kommer på toppen av ordinær arbeidstid og oppleves ofte som en belastning ( 1 ). Arbeidsbetingelsene kan være vanskelige,...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
04.10.2007
Out-of-hours (OOH) emergency service is meant to be an obligatory part of the regular general practitioner’s (RGP) work. It comes in addition to ordinary work and is often seen as a burden ( 1 )...
Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
17.05.2007
Siden kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984 har kommunene hatt plikt til å organisere legevakttjenesten ( 1 ). Kommunene skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i...
Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
17.05.2007
Since Norway implemented the Municipal Health Services Act in 1984, municipalities have been responsible for organizing out-of-hours primary health care services ( 1 ). The municipalities are...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Kommunene fikk ansvar for organisering av legevakttjenesten i lov om helsetjenesten i kommunene i 1982 som ble gjort gjeldende fra 1.4. 1984 ( 1 ). Kommunene skal organisere legevakttjenesten, sørge...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Municipalities have been responsible for organizing out-of-hours services since the Municipal Health Services Act of 1982 was implemented 1.4.1984 ( 1 ). The municipalities are responsible for...
Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
09.10.2008
Tid fra hjertestans til første strømstøt er, ved siden av god hjerte-lunge-redning, av avgjørende betydning for å oppnå puls – og dermed for overlevelsen ( 1 , 2 ). Tiden blir i mange tilfeller for...
Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
28.05.2009
The ambulance services, the emergency health communication system and the municipal out-of-hours services comprise the «pillars» of the Norwegian medical emergency services outside of hospitals ( 2...
Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
13.08.2009
Halvor Nordby har skrevet en interessant kommentar til vår artikkel. Det er for tiden et sterkt fokus på samhandling, og i særdeleshet samhandlingen mellom de organisatoriske nivåene i helsetjenesten...
Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
28.05.2009
Ambulansetjenesten utgjør sammen med medisinsk nødmeldetjeneste og kommunal legevaktordning ryggraden i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus ( 2 , 3 ). God samhandling mellom aktørene er...
Helle-Marie Brennvall, Helene Hauken, Steinar Hunskår, Torben Wisborg, Erik Zakariassen
21.04.2015
Along with the Emergency Medical Communication Centres (EMCCs) and the ambulance service, the out-of-hours primary health care system comprises the emergency medical services outside hospitals ( 1 ,...
Erik Zakariassen
03.09.2013
I Tidsskriftet nr. 11/2013 påpeker Kindt og medarbeidere helt sentrale og viktige problemer angående legevaktlegers deltakelse ved prehospitale akuttmedisinske hendelser ( 1 ). Legevaktlegene hadde...
Helle-Marie Brennvall, Helene Hauken, Steinar Hunskår, Torben Wisborg, Erik Zakariassen
21.04.2015
Legevaktordningen utgjør sammen med de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene) og ambulansetjenesten de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus ( 1 , 2 ). I henhold til...
Erik Zakariassen
19.05.2015
Nordby, Halvor Samhandling i prehospitalt arbeid 239 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 335 ISBN 978-82-05-47873-2 God kommunikasjon med pasienten og etisk grunnkompetanse i vanskelige...