Erik Trondsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Trondsen

Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum
13.05.2014
Technical skills are necessary in order to practise surgery ( 1 , 2 ). In Norway, surgical trainees have traditionally acquired these skills under supervision in operating theatres ( 3 ). There has...
Jan Lambrecht, Erik Trondsen
15.03.2007
En 57-årig mann ble innlagt ved lokalsykehusets kirurgiske avdeling med kolikkaktige smerter i nedre, høyre del av abdomen. Han hadde kjent alvorlig kardiovaskulær sykdom med ustabil angina pectoris...
Erik Trondsen
10.03.2002
Akutt gallesteinspankreatitt er den mest alvorlige komplikasjonen til gallesteinssykdom, med en mortalitetsrisiko på 10 – 15 % (1). Forløpet av betennelsen er i mange tilfeller udramatisk, men ca. 20...
Johan Castberg Hellund, Jonn Terje Geitung, Axel Marco Meo, Jon Helge Angelsen, Morten Munkvik, Erik Trondsen, Trond Buanes
10.03.2002
Fordi magnetisk resonanskolangiopankreatografi (MRCP) er en ikke-invasiv undersøkelse uten alvorlige komplikasjoner, foretrekkes denne fremfor endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) til...
Vemund Paulsen, Kim Vidar Ånonsen, Erik Trondsen
11.09.2008
Blødning fra mage-tarm-systemet er en vanlig årsak til innleggelse på sykehus, og utredningen av tilstanden kan være krevende. Vi presenterer en pasient som de siste årene har gjennomgått en...
Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
An epiphrenic oesophageal diverticulum develops as the result of increased pressure in the oesophageal wall (pulsion diverticulum). The diverticulum is located in the distal 10 cm of the oesophagus,...
Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum
13.05.2014
Technical skills are necessary in order to practise surgery ( 1 , 2 ). In Norway, surgical trainees have traditionally acquired these skills under supervision in operating theatres ( 3 ). There has...
Erik Trondsen, Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad
11.08.2005
Gastroøsofageal reflukssykdom er meget vanlig, og 25 % av alle mennesker antas å ha symptomer i deler av livet. De aller fleste trenger ingen eller kun episodisk eller periodisk behandling, mens noen...
Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum
13.05.2014
Tekniske ferdigheter er nødvendige for å kunne utøve kirurgi ( 1 , 2 ). I Norge har leger i kirurgisk spesialistutdanning tradisjonelt tilegnet seg slike ferdigheter under veiledning på...
Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum
01.07.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 935 – 7 I Tidsskriftet nr. 9/2014 på side 935 skal det i sammendraget under Resultater stå: Totalt 57 av 65 kursdeltakere ble inkludert i studien. Deltakernes skår...
Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
En epifrenisk oesophagusdivertikkel oppstår som følge av økt trykk i oesophagusveggen (pulsjonsdivertikkel). Divertikkelen sitter i distale 10 cm av oesophagus med herniering av mucosa og submucosa...