Erik Langfeldt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Langfeldt

Erik Langfeldt, Helge Bjoru, Knut Arne Holtedahl
20.03.2003
Finnmark har i første halvdel av 1900-årene vært sterkt rammet av tuberkulose ( 1 ). Det finnes fortsatt mange tuberkulinomslagere i befolkningen. I 1990 registrerte vi 12 nye tilfeller av...
Kjell Nysveen, Ivar Aaraas, Fred Andersen, Tore Dahl, Arne Holm, Erik Langfeldt, Sigrun Winterfeldt
30.09.2000
Ustabil legedekning i utkantstrøk har i de senere år vært et økende problem, nasjonalt så vel som internasjonalt (1). Hos oss er Nord-Norge hardest rammet (2, 3). Kommunehelsetjenesten i landsdelen...
Erik Langfeldt, Ivar Aaraas
10.03.2000
Sykestuen er en institusjon som er hjemlet i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus. Sykehusloven definerer sykestuer slik: «Medisinsk institusjon som gir pasienter opphold for å undersøke om...
Ivar Aaraas, Erik Langfeldt, Gerd Ersdal, Daniel Haga
10.03.2000
Med utgangspunkt i erfaringer og resultater fra sykestuedrift i Nordkapp kommune (1) og fra en studie av sykestuer fra Finnmark i 1990-årene (2) vil vi i denne artikkelen drøfte sykestuenes...
Erik Langfeldt, Tone Nørstad, Annette Eidesen, Sissel Andreassen, Jan Norum
03.09.2013
Store geografiske avstander er ingen hindring for interkommunalt samarbeid og god samhandling mellom sykestuer og spesialisthelsetjenesten. Kreftpasienter kan få god medisinsk behandling og...