Erik Fosse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Fosse

Erik Fosse
01.11.2007
Naudé, J. Making the cut in South-Africa A medico-political journey. 172 s, ill. London: RSM Press, 2007. Pris GBP 15 ISBN 978-1-85315-755-4 Johan Naudé er hvit urolog, utdannet i Sør-Afrika i 1950-...
Mads Gilbert, Erik Fosse
17.12.2009
Støvet har ikke lagt seg etter det israelske angrepet på Gaza slik R.B. Petersen hevder ( 1 ). Den kollektive avstraffelsen opprettholdes med nådeløs blokade av 1,5 millioner palestinere, hvorav 44...
Erik Fosse
12.03.2009
«The Visible Human Project», foto U.S. National Library of Medicine, David T. Chen 5. august 1993 ble den dødsdømte fangen Joseph Paul Jernigan henrettet med en giftsprøyte i et fengsel i Texas...
Jacob Bergsland, Emir Kabil, Emir Mujanovic, Muharem Meric, Mehdin Hadziselimovic, Muniba Softic, Jan L. Svennevig, Erik Fosse
22.06.2006
Et internasjonalt initiativ under krigen på Balkan hadde som formål å utvikle et senter for hjertemedisin og hjertekirurgi i Bosnia-Hercegovina. Økonomisk støtte ble skaffet lokalt og fra Norge og...
Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Erik Fosse
12.06.2003
Teknologiutviklingen innen medisinsk virksomhet medfører store utfordringer for helsevesenet, både økonomisk og organisatorisk. Antakelig er de organisatoriske utfordringene større enn de økonomiske...
Erik Fosse
20.02.2003
Virkningen av torakoskopisk sympatektomi ved håndsvette og ansiktsrødming varierer fra pasient til pasient, og det er registrert mange bivirkninger Øvre del av den sympatiske grensestreng innerverer...
Kirsten Krohg-Sørensen, Hans Rostad*, Odd R. Geiran, Geir Hafsahl, Erik Fosse
30.01.2002
Endovaskulær stentgraftbehandling av abdominale aortaaneurismer ble første gang gjennomført i 1991 (1), og i Norge ved Regionsykehuset i Trondheim i 1995 (2). I løpet av 1995/96 ble metoden etablert...
Erik Fosse, Nina Husom
10.06.2002
I stedet for å lytte til legens råd, oppstod det en konkurransesituasjon, der pasientene måtte velge hvilken lege de trodde på. De torde ikke fortelle Enrique Balaño Gilbert at de hadde vært hos...
Tom Mala, Bjørn Edwin, Ivar Gladhaug, Odd Søreide*, Erik Fosse, Øystein Mathisen, Anstein Bergan
30.11.2002
Leverreseksjon er etablert behandling hos selekterte pasienter med lokalisert sykdom i leveren, som kolorektale metastaser, hepatocellulært karsinom og adenomer (1). Reseksjonen har tradisjonelt vært...
Tom Mala, Lars Frich, Bjørn Edwin, Eigil Samset, Per Kristian Hol, Erik Fosse, Øystein Mathisen, Anstein Bergan, Odd Søreide*, Ivar Gladhaug
10.09.2001
Insidensen av primære leversvulster er forskjellig i forskjellige deler av verden, og hepatocellulært karsinom, som er en av de vanligste maligne svulster globalt sett, forekommer sjelden i Norge...
Erik Fosse, Ole Jakob Elle, Eigil Samset, Margunn Johansen, Jan Sigurd Røtnes, Tor Inge Tønnessen, Bjørn Edwin
20.01.2000
I løpet av de siste tiår er stadig mer avansert teknologi blitt tatt i bruk i behandlingen. Den raske utviklingen av datateknologi og avansert bildeteknikk har gjort at sykdommer som tidligere krevde...
Erik Fosse
11.03.2010
Gharagozloo, F Najam, F Robotic surgery 418 s, tab, ill. New York, NY: The McGraw-Hill, 2009. Pris USD 175 ISBN 978-0-07-145912-9 Dette er en lærebok for personell fra ulike kirurgiske disipliner som...
Erik Fosse
09.09.2010
Lehmann, V. Blå beret, raud jord Feltlege i FN-tjeneste. 159 s, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2010. Pris NOK 299 ISBN 978-82-430-0540-2 Forfatteren Vidar Lehmann (f. 1938) er pensjonert overlege og...
Erik Fosse
15.05.2012
I løpet av de ti årene internasjonale styrker har vært i Afghanistan, har de sivile og militære tapene økt årlig. Registrering av drepte og skadede er av stor betydning for å vurdere kvaliteten på...
Erik Fosse
11.06.2013
Long, Gretchen Doctoring freedom The politics of African American medical care in slavery and emancipation. 234. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2012. Pris USD 38 ISBN 978-0-...
Erik Fosse
25.03.2014
Hollnagel, Erik Braithwaite, Jeffrey Wears, Robert L. Resilient health care 270 s, tab, ill. Farnham: Ashgate, 2013. Pris GBP 60 ISBN 978-1-4094-6978-0 Det er to veier til kvalitet i helsetjenesten...
Erik Fosse
11.08.2015
Ødegården, Terje Struksnes, Solveig Hofmann, Bjørn Pasientsimulering i helsefag En praktisk innføring. 117 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 290 ISBN 978-82-05-46444-5...
Erik Fosse
27.01.2015
Fra jeg var ganske liten var det klart at jeg skulle ta høyere utdannelse. Mine foreldre ville at både jeg og min søster skulle ta den utdannelsen de aldri fikk anledning til å ta. At det ble medisin...