Trening gjør mester

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ødegården, Terje

  Struksnes, Solveig

  Hofmann, Bjørn

  Pasientsimulering i helsefag

  En praktisk innføring. 117 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 290

  ISBN 978-82-05-46444-5

  Bidragsyterne gir en kortfattet og systematisk innføring i bruk av simulatorer i undervisningen av sykepleiere og radiografer, og boken omhandler derfor ikke treningssimulatorer for avanserte intervensjonsprosedyrer eller kirurgiske teknikker. Den gir imidlertid en god oversikt over prinsippene for simulatortrening og inneholder flere praktiske tips som er nyttig for all simulatortrening av helsearbeidere, også medisinstudenter og leger.

  Simulatortrening og testing er en viktig del av sertifiseringen av flere yrkesgrupper, som piloter og førere av skip osv. Simulatortrening brukes i dag systematisk i sykepleieutdanning, radiografutdanning, i medisinstudiet og i trening av alle helsefaglige yrkesgrupper.

  Simulering kan brukes for å trene en utøver i en spesifikk ferdighet. Da er det vanligvis nok med en enkel modell av et organ eller en kroppsdel. Treningsdukker og pasientsimulatorer kommer i dag i alle varianter, fra enkle dukker til avanserte elektroniske simulatorer, der man kan trene på spesielle scenarioer og teamkommunikasjon, og der dukkens vitale funksjoner kan endres ut fra hva studentene gjør av behandling og pleie. Disse simulatorene har vist seg nyttige når man trener på samhandling og teamarbeid i situasjoner der flere helsearbeidere arbeider sammen om pasienten.

  For å få optimalt utbytte av simuleringen kreves det at simuleringen inngår som en del av et helhetlig undervisningsopplegg. Selve simuleringen må legges opp systematisk med forberedelser, undervisning om simulatoren, selve simuleringen og en debriefing.

  Boken har et nyttig kapittel om hvordan man kan sminke dukken for å simulere spesielle skader. Den beskriver også de ulike rollene instruktørene har ved gjennomføringen av mer avanserte simuleringer. Det er også nyttige tips om gjennomføring av briefing og debriefing.

  Dette er en lett tilgjengelig og velskrevet bok for alle som vil bruke simulatorer i treningen av helsearbeidere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media