Erik Dybing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Dybing

Erik Dybing
14.06.2007
T., Aune Næringsmiddeltoksikologi Tilsetningsstoffer, miljøgifter og naturlige toksiner. 2. utg. 358 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007. Pris NOK 429 ISBN 978-82-7634-664-0 Målet med...
Erik Dybing, Tom K. Grimsrud
31.01.2008
Inger Natvig Norderhaug og medarbeidere ved Kunnskapssenteret hevder i Tidsskriftet nr. 23/2007 at prinsippene for tradisjonelle ekspertbaserte oversikter for vurdering av helserisiko ikke omfatter...
Tore Sanner, Erik Dybing
05.02.2004
Fra 1. juni 2004 er det forbudt å røyke på utesteder i Norge. Odelstingsproposisjonen om røykfrie serveringssteder er blitt angrepet i mediene. Forfatterne av kunnskapsoppsummeringen tar her opp en...
Tore Sanner, Erik Dybing
01.07.2004
Erik Nord har gjentatte ganger kritisert vår kunnskapsoppsummering om helseskader ved passiv røyking og kalt den forskningsfusk. Mye av kritikken skyldes utvilsomt at Nord som økonom mangler...
Erik Dybing, Tore Sanner
30.01.2002
Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff og er stoffet som utløser avhengighet når tobakksprodukter brukes (1, 2). Det har tatt lang tid å komme til denne erkjennelsen. Den amerikanske...
Birgitte Lindeman, Erik J. Søderlund, Erik Dybing
28.02.2002
Basert på artikkel publisert i Regulatory Toxicology and Pharmacology (32) Det er velkjent at toksiske reaksjoner overfor kroppsfremmede stoffer er doserelaterte, slik at eksponeringsgrad er den...
Erik Dybing
21.04.2005
Kommunelege I i Risør Yngve Nakling døde plutselig 4.2. 2005. En avholdt og engasjert samfunnsmedisiner og allmennmedisiner er gått bort. Yngve Nakling ble født 25.11. 1940 og vokste opp i Bærum. Han...