Helseskader ved passiv røyking

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erik Nord har gjentatte ganger kritisert vår kunnskapsoppsummering om helseskader ved passiv røyking og kalt den forskningsfusk. Mye av kritikken skyldes utvilsomt at Nord som økonom mangler biologisk innsikt og har liten kunnskap om passiv røyking og helseskader.

  Vi har imøtegått kritikken til Nord i vår artikkel i Tidsskriftet nr. 3/2004 (1). Nord hevder imidlertid at vi ikke har kommentert hans spørsmål om lave nivåer av eksponering for passiv røyking og helseskader (2). Han uttalte nylig til Dagens Medisin (3) at «det finnes ikke dekning for å hevde helseskader ved så lave eksponeringsgrader for tobakksrøyk, slik Dybing og Sanner fremholder i sin utredning». Der tar Nord feil.

  Nord har tidligere angitt 5 µg/m³ med nikotin som et eksempel på det han mener med et lavt eksponeringsnivå (4). I vår artikkel (1) siterte vi WHOs kreftforskningsinstitutt IARC som i en større evaluering av publiserte undersøkelser av effekter av passiv røyking på utvikling av lungekreft og hjerteinfarkt (5) konkluderte med at nikotinkonsentrasjonen i hjem hvor det røykes og på arbeidsplasser hvor det er tillatt å røyke, i gjennomsnitt ligger i området 2 – 10 µg/m³. Vi refererte også en større undersøkelse som omfattet 940 kontorer og 91 hjem i USA, der det ble funnet at det gjennomsnittlige nikotinnivået var 4,1 µg/m³ i kontorer og 4,3 µg/m³ i boliger. Storparten av undersøkelsene hvor de helseskadelige effektene av passiv røyking er avdekket og dokumentert, er således blitt utført ved nivåer av tobakksrøyk i omgivelsesluften som Nord karakteriserer som lave og uskadelige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media