Erik Carlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Carlsen

Maria Gaard, Barthold Vonen, Kjell Magne Tveit, Geir Hoff, Erik Carlsen
01.11.2007
Kliniske pasientregistre med komplette nasjonale populasjoner gjør det mulig å beskrive sykdommer og sykdommers forløp fullstendig. R.J. Heald uttalte nylig som opponent ved en disputas for en...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Odd Mjåland, Anders Drolsum
04.03.2004
Intern rektal invaginasjon er et cirkumferensielt fremfall av rectumveggen som ikke overskrider analkanalen (fig 1). Tilstanden forekommer hyppigst hos kvinner. De vanligste symptomene er en følelse...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Odd Mjåland*, Ragnar Stien
11.09.2003
Ved 0,5 – 2,5 % av vaginale fødsler inntreffer ruptur av analsfinkter ( 1 ). Selv etter primær reparasjon av sfinkterrupturen vil minst 50 % av disse kvinnene fortsatt ha variererende grad av anal...
Erlend Landsend, Egil Johnson, Hans-Olaf Johannessen, Erik Carlsen
04.12.2003
Analfissur er en spastisk og svært smertefull tilstand med en hudsprekk lokalisert ytterst og vanligvis baktil i analkanalen. Tilstanden er vanligst blant voksne i alderen 30 – 50 år ( 1 ), men...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Mohammad Nazir, Knut Nygaard*
30.01.2001
Basert på materiale publisert i The European Journal of Surgery (20) Kontinensbevarende koloproktektomi (1) er blitt den vanligste operasjon for pasienter med ulcerøs kolitt. Imidlertid er det få...
Theis Tønnessen, Erik Carlsen
10.03.2001
Til tross for at færre pasienter enn tidligere innlegges i sykehus med diagnosen ulcus pepticum, er forekomsten av ulcus perforatum rapportert å være relativt konstant (1). Tidligere var dette en...
Erik Carlsen
30.09.2000
Kreft i tykktarm og rectum (kolorektalcancer) er en av de vanligste kreftformer i Norge og utgjorde ca. 14,7 % av alle nye krefttilfeller i 1997 (3 099 pasienter) (1). Insidensen har økt med 22 % de...
Egil Johnson, Bjørg Eline Gjerlaug, Anne Holck- Steen, Hans-Olaf Johannessen, Erik Carlsen, Tone Enden, Hans Jørgen Noreng, Anders Drolsum
03.02.2005
Årlig insidens av oesophaguscancer i Norge er tre per 100 000 menn og én per 100 000 kvinner, hvilket tilsvarer 140 til 160 nye tilfeller hvert år. Hovedsymptomene er dysfagi, vekttap og smerter. Ved...