Seleksjon av pasienter til geriatrisk behandling - et kvalitetssikringsprosjekt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En stor andel av pasienter som blir innlagt i somatiske sykehus i dag er 75 år og eldre. Disse har ofte multiplesykdommer og hurtig innsettende funksjonsbegrensning og ferdighetstap. Rask igangsetting av behandling ogrehabilitering kan forebygge ytterligere ferdighetstap og bedre behandlingsresultatet. Undersøkelser har vist at ikkealle gamle har samme behandlingsgevinst. Seleksjon av pasienter som kan nyttiggjøre seg geriatrisk behandling er derfornødvendig.

  Hensikten med dette utviklingsprosjektet var å beskrive hvorledes et geriatrisk team på en enkel og rask måte kanselektere pasienter til geriatrisk behandling. Karakteristika for 102 pasienter som ble selektert til geriatriskbehandling, er sammenliknet med Laakes fire definerte kriterier av en pasient som trenger geriatrisk vurdering ogbehandling. Samsvaret mellom teamets globale kliniske vurdering og Laakes kriteriebaserte definisjon vartilfredsstillende dersom tre av fire kriterier i Laakes definisjon var oppfylt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media