Elverland HH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elverland HH

Elverland HH
30.10.1998
I Vest-Europa opptrer alvorlig hørselstap i tidlige barneår hos ca. én av 1000 (1, 2). Dette tilsier at det årlig blir født om lag 60 barn i Norge som trenger tidlig diagnose, fulgt av audiologisk og...
Kloster R, Elverland HH, Pierre-Jerome C, Trumpy JH
10.06.1998
Sammendrag Dystyreot oftalmopati er en lokal autoimmun reaksjon i orbita. Kliniske tegn er øyelokksretraksjon, nedsatt øyebevegelighet, periorbitalt ødem og proptose. Hornhinneskade på grunn av...
Elverland HH
10.03.1998
Organisering av kirurgisk virksomhet har vært under forandring gjennom en rekke år. Bedre metoder for anestesi og mindre invasive kirurgiske teknikker har gjort at den postoperative sykelighet har...
Elverland HH, Voss R
30.09.1997
Sammendrag Interpersonell vold starter ofte med munnen (ordet) og øyet (blikket). Når den fysiske vold starter, vil den i dominerende grad rette seg mot ansiktet. Vold som årsak til brudd i ansiktet...
Elverland HH, Hennig R, Ulvestad E, Anke IM, Lettrem I
30.10.1996
Sammendrag Årsakene til likvoré til nese, bihuler og mellomøre kan være brudd i skallebasis, kirurgiske inngrep, svulster, misdannelser og spontant oppståtte lekkasjer. Artikkelen beskriver fire...
Elverland HH
28.02.1996
Sammendrag Sterkt økende bruk av acetylsalisylsyre til hemming av blodplateaggregasjon gjør at bivirkninger igjen er et aktuelt problem etter en periode med relativt lite forbruk av acetylsalisylsyre...
Lettrem I, Djupesland P, Elverland HH
30.01.1996
Sammendrag Laryngomalasi skyldes sammenfall av supraglottiske strukturer hos spedbarn i inspirasjonsfasen, slik at det oppstår stridor. Tilstanden forekommer i alle grader fra lette symptomer uten...