Sensitivitet ved bruk av acetylsalisylsyre

Elverland HH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Sterkt økende bruk av acetylsalisylsyre til hemming av blodplateaggregasjon gjør at bivirkninger igjen er et aktuelt problem etter en periode med relativt lite forbruk av acetylsalisylsyre. Artikkelen gir en oversikt over sensitivitet ved bruk av acetylsalisylsyre slik den manifesterer seg med kronisk rhinosinusitt med nesepolypper og kortikosteroidavhengig astma. Ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter har ofte kryssensitivitet med acetylsalisylsyre, mens azofargestoffer og konserveringsmidler kan føre til en liknende kronisk, eosinofil betennelse i luftveiene. Å]rsaken til at enkelte utvikler slik sensitivitet er ikke kjent. Kjennskap til deler av det biokjemiske grunnlag for denne sensitiviteten er grunnlag for at behandling basert på desensibilisering og leukotrienreseptorantagonister kan bli vanlig i fremtiden. Gunstige effekter på acetylsalisylsyresensitivitet eller utvikling av tilsvarende sensitivitet er mulig som følge av livslang, lavdosert bruk av acetylsalisylsyre.

Anbefalte artikler