Sensitivitet ved bruk av acetylsalisylsyre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sterkt økende bruk av acetylsalisylsyre til hemming av blodplateaggregasjon gjør at bivirkninger igjen er et aktueltproblem etter en periode med relativt lite forbruk av acetylsalisylsyre. Artikkelen gir en oversikt over sensitivitetved bruk av acetylsalisylsyre slik den manifesterer seg med kronisk rhinosinusitt med nesepolypper ogkortikosteroidavhengig astma. Ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter har ofte kryssensitivitet medacetylsalisylsyre, mens azofargestoffer og konserveringsmidler kan føre til en liknende kronisk, eosinofil betennelse iluftveiene. Å]rsaken til at enkelte utvikler slik sensitivitet er ikke kjent. Kjennskap til deler av det biokjemiskegrunnlag for denne sensitiviteten er grunnlag for at behandling basert på desensibilisering ogleukotrienreseptorantagonister kan bli vanlig i fremtiden. Gunstige effekter på acetylsalisylsyresensitivitet ellerutvikling av tilsvarende sensitivitet er mulig som følge av livslang, lavdosert bruk av acetylsalisylsyre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media