Lekkasje av cerebrospinalvæske

Elverland HH, Hennig R, Ulvestad E, Anke IM, Lettrem I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Årsakene til likvoré til nese, bihuler og mellomøre kan være brudd i skallebasis, kirurgiske inngrep, svulster, misdannelser og spontant oppståtte lekkasjer. Artikkelen beskriver fire pasienter som belyser ulike årsaker til likvoré. Residiverende purulent meningitt må gi mistanke om likvoré. Det gjøres rede for kliniske symptomer, funn og konservativ behandling. Immunologisk påvisning av B2-transferrin i væske oppsamlet fra nese eller øre er diagnostisk for likvoré. Digital subtraksjonscisternografi, CT-cisternografi og strømningssensitiv MT er følsomme metoder for lokalisering av lekkasjested. Frontal kraniotomi har vært den vanlige tilgang for lukning av likvoré. Ekstrakranial tilgang er i økende grad tatt i bruk. Spesielt har endoskopisk nese- og bihulekirurgi og bruk av operasjonsmikroskop gjort det mulig å behandle likvoré med en høyere andel vellykkede operasjoner og med mindre operativ sykelighet enn tidligere.

Anbefalte artikler