Lekkasje av cerebrospinalvæske

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Årsakene til likvoré til nese, bihuler og mellomøre kan være brudd i skallebasis, kirurgiske inngrep, svulster,misdannelser og spontant oppståtte lekkasjer. Artikkelen beskriver fire pasienter som belyser ulike årsaker tillikvoré. Residiverende purulent meningitt må gi mistanke om likvoré. Det gjøres rede for kliniske symptomer, funn ogkonservativ behandling. Immunologisk påvisning av B2-transferrin i væske oppsamlet fra nese eller øre erdiagnostisk for likvoré. Digital subtraksjonscisternografi, CT-cisternografi og strømningssensitiv MT er følsommemetoder for lokalisering av lekkasjested. Frontal kraniotomi har vært den vanlige tilgang for lukning av likvoré.Ekstrakranial tilgang er i økende grad tatt i bruk. Spesielt har endoskopisk nese- og bihulekirurgi og bruk avoperasjonsmikroskop gjort det mulig å behandle likvoré med en høyere andel vellykkede operasjoner og med mindreoperativ sykelighet enn tidligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media