Laryngomalasi - endoskopisk mikrokirurgisk behandling

Lettrem I, Djupesland P, Elverland HH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Laryngomalasi skyldes sammenfall av supraglottiske strukturer hos spedbarn i inspirasjonsfasen, slik at det oppstår stridor. Tilstanden forekommer i alle grader fra lette symptomer uten praktisk betydning, til en alvorlig tilstand med komplikasjoner på grunn av utilstrekkelig alveolær ventilasjon og mangelfull ernæring. Fiberoptisk fleksibel laryngoskopi ved spontan respirasjon er grunnlaget for klassifisering av laryngomalasi i undertyper. Det er nylig introdusert mikrokirurgisk teknikk for å gjøre supraglottisplastikk, slik at trakeostomi, som inntil nylig var eneste behandlingsalternativ ved de alvorlige tilfellene, kan unngås. Det gjøres rede for symptomer og resultater hos fire pasienter med laryngomalasi, hvorav eŸn fikk gjort supraglottisplastikk. Graden av laryngomalasi varierer fra tid til tid. Betydningen av å kjenne til denne årsaken til utviklingshemming i første leveår, slik at nødvendig behandling kan iverksettes, understrekes.

Anbefalte artikler