Laryngomalasi - endoskopisk mikrokirurgisk behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Laryngomalasi skyldes sammenfall av supraglottiske strukturer hos spedbarn i inspirasjonsfasen, slik at det oppstårstridor. Tilstanden forekommer i alle grader fra lette symptomer uten praktisk betydning, til en alvorlig tilstand medkomplikasjoner på grunn av utilstrekkelig alveolær ventilasjon og mangelfull ernæring. Fiberoptisk fleksibellaryngoskopi ved spontan respirasjon er grunnlaget for klassifisering av laryngomalasi i undertyper. Det er nyligintrodusert mikrokirurgisk teknikk for å gjøre supraglottisplastikk, slik at trakeostomi, som inntil nylig var enestebehandlingsalternativ ved de alvorlige tilfellene, kan unngås. Det gjøres rede for symptomer og resultater hos firepasienter med laryngomalasi, hvorav eŸn fikk gjort supraglottisplastikk. Graden av laryngomalasi varierer fra tid tiltid. Betydningen av å kjenne til denne årsaken til utviklingshemming i første leveår, slik at nødvendig behandling kaniverksettes, understrekes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media