Elin Olaug Rosvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elin Olaug Rosvold

Ingrid Os, Mette Langballe, Helge Leander B. Jensen, Elin Olaug Rosvold, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
21.08.2018
Norge er ett av få land som primært legger vekt på karakterer ved opptak på medisinstudiet, men sikrer det at de beste studentene blir valgt ut? Bør vi legge andre kriterier til grunn?...
Ingrid Os, Helge Leander B. Jensen, Mette Groseth Langballe, Elin Olaug Rosvold, Unn Hilde Grasmo-Wendler
21.08.2018
Dagens opptaksordning til medisinstudiet vektlegger i liten grad personlige egenskaper som er sentrale i utøvelsen av legeyrket. Hvordan kan vi best strukturere opptaket til medisinstudiet for å...
Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
08.05.2018
Approximately 900 000 patients are admitted to somatic hospital wards in Norway each year ( 1 ), and approximately three-quarters of them are admitted to an internal medicine unit ( 2 ). The 98 beds...
Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
08.05.2018
Årlig innlegges ca. 900 000 pasienter i somatiske sengeposter på sykehus her i landet ( 1 ), og omtrent tre firedeler av disse legges inn i en indremedisinsk enhet ( 2 ). De 98 sengene ved Medisinsk...
Elin Olaug Rosvold
29.11.2006
Kersley, Susan E. Prescription for change For doctors who want a life. 2. utg. 160 s. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 22 ISBN 1-85775-761-0 Jeg åpnet denne boken med en stor porsjon skepsis...
Elin Olaug Rosvold
08.06.2006
Leira, Håkon Lasse Arbeidsmedisin for allmennpraktikere 128 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2005. Pris NOK 225 ISBN 82 -05- 34470-1 Leira har lang erfaring som kliniker og foreleser i arbeidsmedisin...
Elin Olaug Rosvold
28.08.2003
Marjorie A., Bowman Erica, Frank Deborah I. , Allen Women in medicine Career and life management. 3. utg. 187 s, tab. Heidelberg: Springer, 2002. Pris EUR 50 ISBN 0-387-95309-4 Bowman og Allen har...
Elin Olaug Rosvold
18.12.2003
Chambers, Ruth Mohanna„ Kay Chambers„ Steph Survival skills for doctors and their families 140 s. Abingdon: Radcliffe Medical Press, 2003. Pris GBP 22 ISBN 1-85775-990-7 Hvordan overleve...
Elin Olaug Rosvold
20.11.2002
Helsevesenet er en arbeidsplass der stort arbeidspress og risiko for smitte kan utgjøre en fare for de ansattes helse. Samtidig kan det å ha andres sykdom og helse som yrke gjøre det vanskelig for...
Tori Flaatten Halvorsen, Elin Olaug Rosvold, Birgit Johanne Rydså, Tove Skarbø, Ole Rikard Haavet
11.11.2014
An eating disorder is a mental illness in which the sufferer’s daily life is dominated by thoughts and behaviour associated with food, weight and the body ( 1 ). The most common symptoms of an eating...
Tori Flaatten Halvorsen, Ole Rikard Haavet, Birgit Johanne Rydså, Tove Skarbø, Elin Olaug Rosvold
11.11.2014
In 2002, a general practitioner (GP) had an average of ten patients with an eating disorder requiring treatment on his/her list – one with anorexia and nine with bulimia ( 1 ). More recent...
Kari Furu, Svetlana Skurtveit, Elin Olaug Rosvold
20.10.2005
Ni av ti norske ungdommer i 15 – 16-årsalderen rapporterer at de har god helse ( 1 ). Likevel er psykiske og kroppslige plager utbredt hos ungdom: én av fem gutter og nesten én av tre jenter i 10...
Elin Olaug Rosvold
21.02.2012
Leira, Håkon Lasse Arbeidsmedisin 2. utg. 202 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 365 ISBN 978-82-05-41219-4 Førsteutgaven av denne boken kom i 2005, da med tittelen Arbeidsmedisin...
Tori Flaatten Halvorsen, Elin Olaug Rosvold, Birgit Johanne Rydså, Tove Skarbø, Ole Rikard Haavet
11.11.2014
En spiseforstyrrelse er en psykisk sykdom der den sykes hverdag domineres av tanker og atferd knyttet til mat, vekt og kropp ( 1 ). De vanligste spiseforstyrrelsessymptomene er: inntak av for lite...
Tori Flaatten Halvorsen, Ole Rikard Haavet, Birgit Johanne Rydså, Tove Skarbø, Elin Olaug Rosvold
11.11.2014
En fastlege hadde i 2002 i gjennomsnitt ti behandlingstrengende pasienter med spiseforstyrrelse på sin liste – én med anoreksi og ni med bulimi ( 1 ). Nyere epidemiologiske studier gir ikke...