Pasientens livskvalitet etter transplantasjon - hva vet vi?

Ekeberg Ø, Loge JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Antall organtransplantasjoner har økt sterkt i de siste 30 år. Målet med transplantasjon er å gi pasienter med terminal og alvorlig organsvikt økt livslengde, men også en meningsfylt tilværelse og god livskvalitet. Etter transplantasjon av nyre, hjerte, lunge, lever og beinmarg er pasientenes livskvalitet betydelig bedre enn forut for transplantasjonen. Hos pasienter der de somatiske komplikasjoner er under kontroll, viser studier en livskvalitet som er nesten like god som i den generelle befolkning.

Anbefalte artikler