Pasientens livskvalitet etter transplantasjon - hva vet vi?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Antall organtransplantasjoner har økt sterkt i de siste 30 år. Målet med transplantasjon er å gi pasienter med terminalog alvorlig organsvikt økt livslengde, men også en meningsfylt tilværelse og god livskvalitet. Etter transplantasjon avnyre, hjerte, lunge, lever og beinmarg er pasientenes livskvalitet betydelig bedre enn forut for transplantasjonen. Hospasienter der de somatiske komplikasjoner er under kontroll, viser studier en livskvalitet som er nesten like god som iden generelle befolkning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media