Selvmordsforsøk hos eldre

Kjølseth I, Ekeberg Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ni pasienter (seks kvinner, tre menn, gjennomsnittsalder 73,5 år) ble intervjuet etter selvmordsforsøk. Målsettingen var å beskrive livshistoriene som førte frem til selvmordsforsøkene. Intervjuene ble analysert etter en kvalitativ metode. Følgende kategorier beskriver de fem hovedemnene i intervjuene: “Måtte ut for å overleve” (barndom, ungdom), “Du må bære det” (voksenliv), “Jeg skal greie det, har alltid klart det” (nåværende livssituasjon), “Du skal yte for å ta imot. Har man ikke noe å tilby lenger, er det ikke noen vits i å leve” (forventninger til fremtidig liv), “Jeg vil så gjerne bestemme over mitt eget liv” (refleksjoner i forhold til selvmordsforsøket).

Det er en felles linje i pasientenes livshistorier: Under vanskelige oppvekstforhold utviklet de liten basal trygghet. Selvfølelsen avhenger av deres yteevne, og når denne tapes, blir opplevelsen av å være uten verdi uutholdelig. Selvmordsforsøket blir konsekvensen.

Anbefalte artikler