Selvmordsforsøk hos eldre

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ni pasienter (seks kvinner, tre menn, gjennomsnittsalder 73,5 år) ble intervjuet etter selvmordsforsøk. Målsettingenvar å beskrive livshistoriene som førte frem til selvmordsforsøkene. Intervjuene ble analysert etter en kvalitativmetode. Følgende kategorier beskriver de fem hovedemnene i intervjuene: "Måtte ut for å overleve" (barndom, ungdom),"Du må bære det" (voksenliv), "Jeg skal greie det, har alltid klart det" (nåværende livssituasjon), "Du skal yte for åta imot. Har man ikke noe å tilby lenger, er det ikke noen vits i å leve" (forventninger til fremtidig liv), "Jeg vilså gjerne bestemme over mitt eget liv" (refleksjoner i forhold til selvmordsforsøket).

  Det er en felles linje i pasientenes livshistorier: Under vanskelige oppvekstforhold utviklet de liten basaltrygghet. Selvfølelsen avhenger av deres yteevne, og når denne tapes, blir opplevelsen av å være uten verdiuutholdelig. Selvmordsforsøket blir konsekvensen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media