Einar Svarstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Svarstad

Kristin Sæle, Hogne Sønnesyn, Einar Svarstad, Dag Aarsland
12.02.2009
Forekomsten av alvorlig nyresvikt (ramme 1) ( 1 , 2 ) som krever nyreerstattende behandling i form av dialyse eller nyretransplantasjon, er økende, særlig i den eldre del av befolkningen ( 3 ). Hos...
Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, , Ingrid Os, Odd Helge Hunderi, Stein Hallan, Tor Erik Widerøe, Einar Svarstad, Kristian Selvig, Helge Skjønsberg, Ingrid Toft
27.04.2006
Vi vil i denne artikkelen gå gjennom den nye klassifiseringen av kronisk nyresykdom som baserer seg på målt eller beregnet glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Vi omtaler hvordan denne kan måles i...
Astrid-Mette Husøy, Grete Rustan Knudsen, Micaela Thierley, Einar Svarstad
07.09.2006
Ikodekstrin er en polymer av maltose og fungerer som osmotisk agens i peritoneal dialysevæske. Midlet øker dermed ultrafiltrasjonen av vann og gir bedre væske- og saltkontroll, og det er ofte et godt...
Einar Svarstad
20.11.2001
Nyrefunksjonen avtar med økende alder og påvirkes av fysiske anstrengelser, hormoner og en rekke medikamenter som brukes ved høyt blodtrykk, revmatiske sykdommer og transplantasjoner. Rutinemetoder...
Rafael Alexander Leiva*, Einar Svarstad, Bjarne M. Iversen, Hans Flaatten
10.06.2001
Akutt nyresvikt definert som rask kreatininstigning på mer enn 50 % sees ved ca. 5 % av alle sykehusinnleggelser og hos ca. 30 % av alle intensivpasienter. Nyresvikt varierer fra relativt...
Einar Svarstad, Dieter Hultstrøm, Dag Jensen, Guttorm Jenssen, Joost Gravendeel, Bjarne M. Iversen
10.06.2001
Nyrearteriestenose med iskemisk nyresvikt er en stadig hyppigere årsak til kronisk nyresvikt i den vestlige verden (1). Pasienter med vaskulær og hypertensiv nyresykdom utgjorde 31 % av alle...
Elisabeth Berge Svendsen, Rolf Christiansen, Einar Svarstad, Steinar Aase
29.05.2008
En pasient med nyresvikt hadde to små, subkutane knuter på abdomen. I løpet av fem uker vokste knutene til et sammenhengende, brunsvart sårområde med forkalkninger og nekroser som ledet til sepsis...
Rolf E.F. Christiansen, Lisbet Sviland, Ingegjerd Sekse, Einar Svarstad
29.01.2009
Nefrogen systemisk fibrose er en sjelden sykdom, og det er ingen tidligere publiserte tilfeller i Norge. Vi har ved Haukeland universitetssykehus hatt en pasient som har fått denne diagnosen...
Heidrun Dahl Olstad, Einar Svarstad
30.04.2012
En kvinne i 50-årene med kjent nyresvikt ble lagt inn i medisinsk avdeling på grunn av akutt forverring av smerter i begge beina. Den sannsynlige forklaringen skulle vise seg å være overraskende...
Per Olav Rui, Einar Svarstad, Leif Bostad, Bjørn Egil Vikse
07.08.2012
Akutt nyresvikt er en alvorlig tilstand som kan ha mange årsaker. Rask diagnostikk og korrekt behandling er viktig for å hindre alvorlige komplikasjoner og bedre prognosen. En mann i 50-årene...