Einar Skatteboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Skatteboe

Einar Skatteboe
25.09.2003
Med liten skrift, heter redaktørens leder i Tidsskriftet nr. 15/2003 ( 1 ). Endelig, tenkte jeg. Nå har redaktøren sett det; hvor liten skrift det er blitt i Tidsskriftet etter at den nye redaktøren...
Einar Skatteboe
01.07.2011
I Tidsskriftet nr. 8/2011 tar Lars Tjensvoll for seg temaet eldre leger og lisens ( 1 ) etter at det har vært debatt om dette i Tidsskriftet i lengre tid ( 2  –  6 ). Etter hans mening bør det av...
Einar Skatteboe
18.09.2012
Det virker som om årets landsstyremøte gikk bra. Men jeg har noen spørsmål til presidenten. «God stemning på landsstyremøtet.» «Helse må inn i all politikk.» «Fastlegeordningen skapte stort...
Einar Skatteboe
11.12.2012
Det har undret meg at mennesker i ledende posisjoner i samfunnet er så opptatt av å blottlegge sin egen inkompetense. Det heter at den Herren gir et embete, gir han også forstand. Mitt ønske er at...
Einar Skatteboe
26.06.2012
I Tidsskriftet nr. 21/2011 skriver Lars Tjensvoll ( 1 ) at han støtter mitt forslag i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 ( 2 ), men det er uklart hva det er han egentlig støtter. Mitt poeng var at dersom...
Einar Skatteboe
05.03.2013
I Tidsskriftet nr. 19/2012 refererer Lars Tjensvoll til mitt spørsmål om hvem som skal sitte i et utvalg som skal vurdere egnethet av oss eldre ( 1 ). Til det er å svare at jeg er rimelig sikker på...
Einar Skatteboe
17.06.2014
I Tidsskriftet nr. 8/2014 står et meget leseverdig innlegg fra Legeforeningens president Hege Gjessing, der hun tar for seg legers arbeidstid ( 1 ). Jeg tror hun er bekymret. Presidenten starter sitt...
Einar Skatteboe
24.03.2015
«Der jeg før så en senior, ser jeg nå en mentor,» skriver Lasse Pihlstrøm i Tidsskriftet nr. 2/2015 ( 1 ). Hans betraktninger om den gamle mannen og frakken bringer hans tanker tilbake til Homers...
Einar Skatteboe
10.02.2015
Mage er et mangetydig begrep. Det kan omfatte alt fra mellomgulvet til underlivet. At mennesket har to mager, har ikke vært allment kjent – før nå. Ole Didrik Lærum fortjener derfor stor takk for å...