God stemning på landsstyremøtet

Kommentarartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det virker som om årets landsstyremøte gikk bra. Men jeg har noen spørsmål til presidenten.

  «God stemning på landsstyremøtet.» «Helse må inn i all politikk.» «Fastlegeordningen skapte stort engasjement.» «Fastlegene til topps i ny undersøkelse.» «Fastlegeordningen fungerer godt.» «Tilfreds med legebehandling.» «Leger i Norge gjør en god jobb.» «Nordmenn er svært tilfredse med fastlegen sin. Det viser årets undersøkelse fra Norsk Kundebarometer. Fastlegene går helt til topps i kåringen over hvilke offentlige tjenester brukerne liker mest og minst i året som ligger bak oss.»

  Så langt Aktuelt i foreningen i Tidsskriftets sommernummer. Dette virker betryggende og er hyggelig lesing – nærmest optimalt.

  Det jeg ikke kan se komme frem fra referatene fra landsstyremøtet, er hvilke spørsmål som er blitt stilt av Norsk Kundebarometer. Hva slags spørsmål? Hvordan er spørsmålene stilt? Har pasientene skjønt hva de har svart på?

  Legeforeningens president Hege Gjessing har etter min mening skjønt mye når hun hevder at helsetjenesten må tuftes på kvalitet og at ny kunnskap må tas i bruk så raskt som mulig. Mener hun at ny kunnskap skal implementeres raskt i fastlegens armamentarium? Hva slags kunnskap tenker hun på?

  «Tror vi virkelig at vi kan medisinere oss vekk fra effekten av manglende forebygging?» spurte en annen debattant. Jeg mener at med dagens organisering av fastlegeordningen har legene ikke tid til å drive optimal forebygging. Legene har forutsetningene, men mangler tid. For med dagens avlønningssystem er nok sjansene for slik virksomhet begrenset langt frem i tid. Dette med legens tid er også bestemmende for hvor realistisk det er få realisert forslag til samhandlingsreformen. Slike innspill kan jo bare komme fra departementet. Det er så rart, det der, det slår nesten aldri feil. De som har satt seg ned for å tegne kartet, har det til felles at de har så godt som aldri vært i terrenget. Og om de har vært innom der, har de skjønt lite.

  Stå på, kjære president. Jeg synes du har mange fine innspill og uttalelser, men jeg er redd du kommer til å måtte kjempe mot mange inkompetente vindmøller på ferden.

  Publisert først på nett 6.8. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media