Den forunderlige magen

Einar Skatteboe Om forfatteren

Mage er et mangetydig begrep. Det kan omfatte alt fra mellomgulvet til underlivet.

At mennesket har to mager, har ikke vært allment kjent – før nå. Ole Didrik Lærum fortjener derfor stor takk for å ha redegjort for dette i Tidsskriftets kuriosaspalte (1). Dessertmage er særlig hyppig forekommende hos barn, ifølge Lærum, uavhengig av om barna har spist opp den øvrige maten eller ikke (1).

Artikkelen fikk meg til å reflektere litt over ordet mage. Vi snakker om å ha vondt i magen, og da er det et temmelig omfattende område av kroppen det kan være tale om. I et helseopplysningsprogram i NRK ble vi fortalt at «øverst i magen» ligger et organ som heter bukspyttkjertelen. Like uanstrengt snakker vi om barnet i magen, luft i magen, sommerfugler i magen, is i magen – og meget mer. Mage er i det hele tatt et temmelig utflytende begrep. At folk flest bruker ordet på alle disse måtene, får vi jo bare godta, men legenes språkbruk bør strammes opp.

1

Lærum OD. Lytt til barna. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2536 – 7.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler