Per E. Børdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per E. Børdahl

Per E. Børdahl
09.10.2008
Queenan, JT Spong, CY Lockwood, CJ Management of high-risk pregnancy An evidence-based approach. 5. utg. 488 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2007. Pris GBP 90 ISBN 978-1-4051-2782-0 Første utgave kom...
Per E. Børdahl
26.03.2009
Sæter, S. Operatøren Knut Hauglands egen beretning. 268 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-04-15284-8 Hvorfor fascinerer den annen verdenskrig stadig? Hva er grunnen til at...
Per E. Børdahl
26.03.2009
Grossman, V. Liv og skjebne 891 s. Oslo: Historie & Kultur, 2008. Pris NOK 390 ISBN 978-82-92870-08-2 Da Aleksandr Solsjenitsyn (1918 –  2008) døde i august, ble han av en nær enstemmig presse...
Per E. Børdahl
26.03.2009
Enquist, PO. Ett annat liv 530 s. Stockholm: Norstedts, 2008. Pris SEK 299 ISBN 978-91-1-301893-5 Motivet formuleres poetisk og kortfattet på baksiden av boken: «Han föds den 23 september 1934 i...
Per E. Børdahl
17.12.2009
Gilhus, IS Seim, TK Vidén, G. Farsmakt og moderskap i antikken 205 s, ill. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2009. Pris NOK 299 ISBN 978-82-304-0041-8 Tittelen er ikke tilfeldig – den alternative «...
Per E. Børdahl
17.12.2009
Fjermeros, H. Åndssvak! Et bidrag til sentralinstitusjonens og åndssvakeomsorgens historie. 334 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-01362-6 Få grupper er i den grad...
Susanne Albrechtsen, Kåre Augensen, Per E. Børdahl, Jörg Kessler
10.09.2009
Mette Christophersen Tollånes’ artikkel i Tidsskriftet nr. 13–14/2009 om årsakene til og konsekvensene av den økte anvendelse av keisersnitt ( 1 ) har velfortjent utløst en debatt som vi håper...
Per E. Børdahl
05.10.2006
Cunningham, F. Gary Leveno, Kenneth J. Bloom, Steven L. Williams obstetrics 22. utg. 1 439 s, tab, ill. New York, NY: McGraw-Hill, 2005. Pris USD 145 ISBN 0 -07 -141315 -4 Da jeg for fire år siden...
Per E. Børdahl
21.09.2006
Studd, John Progress in obstetrics and gynaecology Bd. 16. 436 s, ill, London: Churchill Livingstone, 2005. Pris GBP 44 ISBN 0 - 443-07422-4 Første bind i denne serien kom i 1981 og det forrige i...
Per E. Børdahl
22.06.2006
Lewis, Gwyneth Why mothers die 2000 – 2002 The sixth report of confidential enquiries into maternal deaths in the United Kingdom. 338 s, tab, ill, London: Royal College of Obstetricians and...
Per E. Børdahl
10.08.2006
Blickstein, Issac Keith, Louis G. Multiple pregnancy Epidemiology, gestation and perinatal outcome. 2. utg. 943 s, ill. London: Taylor & Francis, 2005. Pris GBP 75 ISBN 1-84214-239-9 De siste 20...
Kåre Augensen, Per E. Børdahl, Erlend Hem
22.06.2006
Svaret er: kvinnen. Men det er kanskje ikke så opplagt? I en av de eldste nordiske kilder om forløsning, Den eldre Edda, heter det at barnet løses fra moren: «Bjargrúnar skaltu kunna,/ef ú bjarga...
Per E. Børdahl
06.05.2004
Emberland, Terje Religion og rase Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933 – 1945. 451 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2003. Pris NOK 328 ISBN 82-90425-53-8 Bak en unødvendig kronglete tittel har...
Per E. Børdahl, Erlend Hem
16.12.2004
Vi har analysert årsmeldingene fra Kvinneklinikken, Rikshospitalet, for perioden 1915 – 61 med vekt på den operative fødselshjelp. Ved hodefødsel skjedde forløsningen med tang hos 6,5 – 12,5 % (...
Per E. Børdahl
01.07.2004
Søbye, Espen Kathe, alltid vært i Norge 165 s, ill. Oslo: Oktober, 2003. Pris NOK 328 ISBN 82-7094-926-4 Da den 15-årige Oslo-piken Kathe Lasnik fra Hertzbergs gate 7 på Majorstua i november 1942...
Helga B. Salvesen*, Jone Trovik, Per E. Børdahl
04.11.2004
Illustrasjonsfoto Aina Staveland Johnsen Sykehusene er inne i en omstillingsprosess ( 1 ). Dette gir også utfordringer for fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer ( 2 ). I forbindelse med en...
Per E. Børdahl
05.02.2004
Berg, Siv Frøydis Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet – en idéhistorisk fortelling om sosialmedisinens fremvekst i norsk mellomkrigstid. 172 s. Oslo: Solum Forlag, 2002. Pris NOK 280...
Per E. Børdahl
08.01.2004
MacLea, Allan B. Neilson, James P. Maternal morbidity and mortality 434 s. London: RCOG Press, 2002. Pris USD 48 ISBN 1 -900364-76-X Fødselshjelp som fag vokste frem for å redusere morens risiko for...
Per E. Børdahl
22.01.2004
Haffner, Sebastian En tyskers historie Erindringer 1914 – 1933. 262 s. Oslo: N.W. Damm & Søn, 2002. Pris NOK 289 ISBN 82- 496- 0443-1 Det var liten tvil hos tyske anmeldere da den avdøde...
Per E. Børdahl
20.11.2003
David K., James Mahomed, Kassam Stone, Peter Wijngarden, Wim van Hill, Lyndon M. Evidence-based obstetrics A companion volume to high risk pregnancy. 408 s. London: Saunders, 2003. Pris GBP 30 ISBN 0...