Dag Berild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Berild

Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
New national guidelines are now being issued for use of antibiotics in the primary health care service. We encourage all Norwegian doctors to follow them. The effort to promote an acceptable use of...
Dag Berild, Morten Lindbæk
21.10.2010
Guidelines do not implement themselves. What do we have to do to get doctors to follow the guidelines for treatment with antibiotics? Medical developments move rapidly, and it is difficult to...
Renata Z. Løvstad, Anne Gina Berntsen, Dag Berild, Morten Stiris
30.08.2000
Kontinuerlig epiduralanalgesi er en etablert behandlingsform ved postoperative smerter. Den har vunnet stadig større innpass de senere årene sannsynligvis pga. bruk av svakere løsninger av...
Dag Berild
08.09.2005
Jeg har stått på for at B-grenkandidatene ved vår avdeling får utvidet sin tellende tjenestetid fra seks til 18 måneder. Det er ikke snakk å opprette noen ny stilling. I den forbindelse er saksgangen...
Dag Berild
20.01.2005
Målet med studien var å utvikle og implementere metoder for å forbedre bruken av antibiotika og å måle effekten av intervensjonene. Vår hypotese var at retningslinjer for antibiotikabruk og en...
Jon Birger Haug, Ragnhild Raastad, Dag Berild
12.08.2010
Norge var nylig omtalt i amerikanske medier som om vi hadde funnet løsningen på problemet med multiresistente bakterier. Men bruken av antibiotika og forekomsten av resistente bakterier øker også her...
Dag Berild, Morten Lindbæk
21.10.2010
Retningslinjer implementerer ikke seg selv. Hva skal til for å få legene til å følge retningslinjene for antibiotikabehandling? Den medisinske utviklingen går raskt, og det er vanskelig å holde seg...
Dag Berild
26.08.2010
Amyes, SG. Antibacterial chemotherapy Theory, problems, and practice. 92 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 6 ISBN 978-0-19-958136-8 Boken er på 75 sider i lite format (A5)...
Dag Berild
13.12.2011
Det har vært en urovekkende økning i bruken av bredspektrede antibiotika ved norske sykehus de siste årene. Det er en klar sammenheng mellom bruken av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens...
Dag Berild
07.08.2012
Finch, Roger Davey, Peter Wilcox, Mark H. Antimicrobial chemotherapy 6. utg. 399 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-969765-6 Målgruppen er både...
Ann Katarina Tonde, Dag Berild
10.01.2012
En tidligere frisk norsk-pakistansk kvinne i slutten av 20-årene ble innlagt pga. slapphet. Hun hadde hatt korsryggssmerter i ett år og hadde selv oppdaget en kul i flanken. Ved innleggelse hadde hun...
Jon Birger Haug, Dag Berild, Bjørn Blomberg, Johan N. Bruun, Hans K. Flaatten, Rafael Alexander Leiva, Steinar Skrede, Dag Torfoss, Øystein Undseth
20.08.2013
Det er mindre grunn enn noensinne til en avvikling av det «norske» sepsisregimet for pasienter i intensivavdelinger, slik Nordøy & Laake tar til orde for i Tidsskriftet nr. 10/2013 – hvor de...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
I disse dager foreligger de nye retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi oppfordrer alle norske leger til å følge dem. Arbeidet med å fremme en forsvarlig bruk av antibiotika og...
Preben Aavitsland, Dag Berild, Andreas Emmert, Morten Horn, Guri Rørtveit
28.01.2014
Ulvestad mener at «de alternative» i borreliosestriden «aksepterer vitenskapens førende premisser» og danner «vitenskapens fortropp» ( 1 ). De følgende eksemplene viser at han tar feil: To...
Dag Berild
24.02.2015
Stenklev og medarbeidere presenterer historien til en pasient med osteomyelitt i øvre cervikalcolumna. Denne lokalisasjonen er sjelden og kan føre til tverrsnittslesjon og plutselig død. Pasienten...
  •