Christian Beisland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Beisland

Tor Kristian Thorkelsen, Christian Beisland, Svein Andreas Haukaas, Leif Bostad
22.03.2021
Dragomir ble født 27.11.1955 og vokste opp i Sarajevo i tidligere Jugoslavia. Her studerte han medisin. Etter endt militærtjeneste fikk han ansettelse ved kirurgisk klinikk,...
Marianne Takle, Karin Hjelle, Christian Beisland
15.02.2007
Transvesikal prostatektomi er en operasjonsmetode som raskt og fullstendig kan hjelpe pasienter med infravesikal obstruksjon. Den første operasjonen i Norge ble trolig utført av Jørgen Sandberg (1850...
Marianne Takle, Karin Hjelle, Christian Beisland
15.03.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 435 – 7 I nr. 4/2007 s. 436 manglet det i tabell 1 et underpunkt og noen tall var forskjøvet. I tabell 3 s. 437 hadde siste rad, Annet, falt ut. Her presenteres...
Christian Beisland, Morten Andersen*
28.02.2000
I århundrer har blæresteiner vært en velkjent sykdom i urinveiene. Tilstanden forekommer oftere hos menn enn hos kvinner. Tidligere var steindanning sannsynligvis forårsaket av feilernæring og...