Christian Beisland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Beisland

Marianne Takle, Karin Hjelle, Christian Beisland
15.02.2007
Transvesikal prostatektomi er en operasjonsmetode som raskt og fullstendig kan hjelpe pasienter med infravesikal obstruksjon. Den første operasjonen i Norge ble trolig utført av Jørgen Sandberg (1850...
Marianne Takle, Karin Hjelle, Christian Beisland
15.03.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 435 – 7 I nr. 4/2007 s. 436 manglet det i tabell 1 et underpunkt og noen tall var forskjøvet. I tabell 3 s. 437 hadde siste rad, Annet, falt ut. Her presenteres...
Christian Beisland, Morten Andersen*
28.02.2000
I århundrer har blæresteiner vært en velkjent sykdom i urinveiene. Tilstanden forekommer oftere hos menn enn hos kvinner. Tidligere var steindanning sannsynligvis forårsaket av feilernæring og...