Charlotte Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Charlotte Haug

Charlotte Haug
01.03.2007
Det er en kontinuerlig diskusjon både i Tidsskriftet og i internasjonale tidsskrifter om hvordan interessekonflikter skal håndteres og publiseres. Hovedpoenget er bevissthet og åpenhet om mulige...
Charlotte Haug
29.03.2007
Mildvær og uvær denne vinteren har for alvor satt klimaendringene på dagsordenen verden over. Det er få som ikke nå erkjenner at endringene til dels er menneskeskapte og forstår at vi må endre...
Charlotte Haug
15.03.2007
Jeg ser av Arne Westgaards innlegg at jeg ikke har uttrykt meg klart nok og at det er nødvendig å presisere ytterligere. Hovedpoenget med min lederartikkel var å minne om reglene for...
Charlotte Haug
01.03.2007
I februar 2006 publiserte Tidsskriftet en bekymringsmelding om tre av Jon Sudbøs artikler ( 1 ). To av disse artiklene er nå trukket tilbake ( 2 , 3 ). Den tredje har gjennomgått fornyet faglig...
Charlotte Haug
29.03.2007
Hvordan skape verdighet ved livets slutt og vise respekt for døden og den døende? Verken eutanasi eller meningsløs behandling er svaret Døden er både svært nærværende og helt fraværende i moderne...
Charlotte Haug
15.11.2007
Committee on Publication Ethics (COPE) er et forum for redaktører av medisinskvitenskapelige tidsskrifter. I disse dager er det ti år siden det ble etablert. Tankegangen var at det var viktig for...
Charlotte Haug
03.05.2007
Norske leger mot atomvåpen minner oss i dette nummeret av Tidsskriftet om at det er 50 år siden Albert Schweitzers antiatomvåpenappeller gikk ut til verden med hjelp av NRK ( Ærefrykt for livet og...
Charlotte Haug
19.04.2007
Nylig forsøkte myndighetene i Thailand å blokkere tilgangen til nettstedet YouTube fordi det der var lagt ut en video av kong Bhumibol Adulyadej sammen med bilder som ble oppfattet som upassende. Å...
Charlotte Haug
29.03.2007
Det hadde vært ønskelig med en høyere kvinneandel både blant de faglige medarbeiderne og f.eks. blant lederskribentene. Så slik sett er jeg ikke fornøyd. Tidsskriftet vil fortsette å arbeide for at...
Charlotte Haug
15.11.2007
Det er forståelig at legemidler og medisinsk utstyr trenger patentbeskyttelse, men kostnaden er svært høy for pasienter og samfunn Hvorfor skulle et legemiddelselskap nekte å selge sin egen medisin,...
Charlotte Haug
03.05.2007
Firmaer tjener på å publisere i de høyest rangerte tidsskriftene. Tidsskriftene tjener på å publisere studier fra de største firmaene. Og Thomson Scientific tjener på begge deler Eugene Garfield har...
Charlotte Haug
19.04.2007
Fag må diskuteres med kolleger, men også formidles til allmennheten. Å legge til rette for dette er en viktig oppgave for Tidsskriftet Medisinsk fagutvikling finner sted når man forsker,...
Charlotte Haug
15.02.2007
Presset på å få liggetiden ned i norske sykehus er i ferd med å gå fra parodisk til uverdig. Over 10 % av pasientene som skrives ut fra sykehusene legges inn igjen før en måned er gått, ofte fordi de...
Charlotte Haug
06.09.2007
Kommunevalget 2007 er like om hjørnet, og eldreomsorgen er som vanlig et av de store temaene i valgkampen. Det er flott at dette debatteres, for det er en rekke problemer med behandlings- og...
Charlotte Haug
19.04.2007
Norske leger erkjenner alvoret i miljøsituasjonen og innser sitt medisinske ansvar, men omsetter i mindre grad denne innsikten i praksis. Dette er konklusjonen i en studie blant norske leger...
Charlotte Haug
15.02.2007
Det er mulig å bekjempe infeksjonssykdommer mer effektivt enn i dag. Men det vil koste, særlig å endre holdninger Journalister i den danske avisen Berlingske Tidende (BT) har for annet år på rad...
Charlotte Haug
06.09.2007
Sakene om behandlingen av Ali Farah i Sofienbergparken i Oslo og Hydro-ledelsens opsjonsgevinster har satt forskjellsbehandling på dagsordenen Reaksjonene på håndteringen av en hardt skadet Ali Farah...
Charlotte Haug
09.08.2007
Sykkelrittet Tour de France var mer enn vanlig preget av dopingskandaler denne sommeren. Det sier ikke lite. Sannsynligvis er det flere som husker navnet på dem som ble tatt i juks enn hvem som vant...
Charlotte Haug
15.02.2007
Kvinneandelen blant de faglige medarbeiderne er økende, selv om vi selvsagt gjerne skulle ønsket enda flere kvinner på listen. Blant de nye legene som høsten 2006 fikk forespørsel om å bli faglig...
Charlotte Haug
13.12.2007
Julenummeret er som vanlig omfangsrikt og inneholder artikler med en rekke ulike temaer. Vi håper alle kan finne noe av interesse og til refleksjon. Ved årets slutt ønsker vi å takke alle dem som har...