Charlotte Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Charlotte Haug

Charlotte Haug
01.11.2007
De som lurer på hvordan helsevesenet skal effektiviseres, kan ta seg en tur til Arendal I mars 1981 kom statsviteren Robert Axelrod og biologen William Hamilton med artikkelen The evolution of...
Charlotte Haug
04.10.2007
Ifølge Havforskningsinstituttet er pancreassykdom det alvorligste sykdomsproblemet laksenæringen står overfor nå. Norges veterinærhøgskole anslår at denne ene sykdommen alene kan komme til å koste...
Charlotte Haug
29.11.2007
Klimaendringene forandrer vannets veier på jordkloden. Det vil få store konsekvenser for helse og helsetjenester Nobels fredspris for 2007 blir 10. desember tildelt IPCC (Intergovernmental Panel on...
Charlotte Haug
01.02.2007
I skrivende stund er Akademikerne og Legeforeningen i streik ved sykehusene. Forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen NAVO førte ikke frem. Det er alltid beklagelig når det ikke er mulig å finne...
Charlotte Haug
23.08.2007
Inntil halvparten av pasientene i norske sykehus kan være underernært, ifølge professor Grethe S. Tell i Helse Bergen. Tallene kommer dessverre ikke som noen stor overraskelse for de av oss som har...
Charlotte Haug
18.10.2007
Opprøret i Burma har vist hvilken avgjørende politisk rolle Internett nå spiller. Da protestene begynte i midten av august, sendte mennesker i Burma meldinger i ord og bilder via SMS, e-post og...
Charlotte Haug
01.02.2007
Vitenskapelige tidsskrifter ønsker ikke å trykke noe som allerede er publisert. Alt som er offentliggjort – inkludert på Internett – vurderes i forhold til reglene for dobbeltpublisering Å publisere...
Charlotte Haug
28.06.2007
Sommer innebærer ferie og avkobling. Mange av oss drømmer om solfylte strender, turer i fjellet eller reiser til utlandet. Uansett hvor man oppholder seg, gir årstiden god anledning til å lese mer,...
Charlotte Haug
15.03.2007
Helsetilsynets årlige melding får stadig lekrere layout, men innholdet er urovekkende. Tilbudet til flere av de svakeste pasientgruppene svikter: Rusmiddelmisbrukere får ikke sine rettigheter oppfylt...
Charlotte Haug
01.03.2007
Det ligger fortsatt altfor mange pasienter i korridorene i norske sykehus. «Korridorpasientene må vekk,» sier helsemyndighetene – i år igjen. Men hvor skal de flyttes? Ut på gaten? Årsaken til at...
Charlotte Haug
28.06.2007
Folkehelseinstituttet mener vi har nok kunnskap om HPV-vaksinen og står fast på sin anbefaling om å tilby vaksine til alle 11 – 12 år gamle jenter I New England Journal of Medicine ble det 21.5. 2007...
Charlotte Haug
15.03.2007
For å få en konstruktiv og redelig diskusjon er det viktig at den som blir kritisert, får ta til motmæle Hvem som skal komme til orde, med hva, når og på hvilken måte, er sentrale spørsmål i enhver...
Charlotte Haug
01.03.2007
Det er en kontinuerlig diskusjon både i Tidsskriftet og i internasjonale tidsskrifter om hvordan interessekonflikter skal håndteres og publiseres. Hovedpoenget er bevissthet og åpenhet om mulige...
Charlotte Haug
29.03.2007
Mildvær og uvær denne vinteren har for alvor satt klimaendringene på dagsordenen verden over. Det er få som ikke nå erkjenner at endringene til dels er menneskeskapte og forstår at vi må endre...
Charlotte Haug
15.03.2007
Jeg ser av Arne Westgaards innlegg at jeg ikke har uttrykt meg klart nok og at det er nødvendig å presisere ytterligere. Hovedpoenget med min lederartikkel var å minne om reglene for...
Charlotte Haug
01.03.2007
I februar 2006 publiserte Tidsskriftet en bekymringsmelding om tre av Jon Sudbøs artikler ( 1 ). To av disse artiklene er nå trukket tilbake ( 2 , 3 ). Den tredje har gjennomgått fornyet faglig...
Charlotte Haug
29.03.2007
Hvordan skape verdighet ved livets slutt og vise respekt for døden og den døende? Verken eutanasi eller meningsløs behandling er svaret Døden er både svært nærværende og helt fraværende i moderne...
Charlotte Haug
15.11.2007
Committee on Publication Ethics (COPE) er et forum for redaktører av medisinskvitenskapelige tidsskrifter. I disse dager er det ti år siden det ble etablert. Tankegangen var at det var viktig for...
Charlotte Haug
03.05.2007
Norske leger mot atomvåpen minner oss i dette nummeret av Tidsskriftet om at det er 50 år siden Albert Schweitzers antiatomvåpenappeller gikk ut til verden med hjelp av NRK ( Ærefrykt for livet og...
Charlotte Haug
19.04.2007
Nylig forsøkte myndighetene i Thailand å blokkere tilgangen til nettstedet YouTube fordi det der var lagt ut en video av kong Bhumibol Adulyadej sammen med bilder som ble oppfattet som upassende. Å...