Charlotte Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Charlotte Haug

Charlotte Haug
04.01.2007
Sudbø-saken er kanskje avsluttet for Jon Sudbø. Men for medisinsk forskning og praksis har den knapt begynt Noen forhold virker så selvsagte at vi tar dem for gitt og sjelden snakker om dem. Men så...
Charlotte Haug
14.06.2007
Det må være mulig å debattere en eventuell innføring av HPV-vaksine uten å havne i skyttergravene Jeg har fått mange reaksjoner på min lederartikkel i Tidsskriftet nr. 10/2007, der jeg undret meg...
Charlotte Haug
31.05.2007
Hovedproblemet med inhabilitet og interessekonflikter er ikke økonomisk gevinst for enkeltpersoner, men at tolkingen av forskningsresultater får slagside Frisk fantasi og gode ideer må til for å...
Charlotte Haug
01.11.2007
Hva er en krigsskade? Er det en skade som påføres i forbindelse med krigshandlinger, eller er det lidelse og uførhet som oppstår som følge av krigen? Offisielle tall viser at om lag 28 000...
Charlotte Haug
14.06.2007
Kunnskapssenteret skriver at de legger vekt på systematikk, åpenhet og transparens i prosessene når de oppsummerer kunnskap. Hensikten er å være forutsigbar mht. hva som vektlegges og å gi leseren...
Charlotte Haug
29.11.2007
Verdens aidsdag markeres for 20. gang 1. desember 2007. I den forbindelse har FN publisert oppdaterte tall om hiv-/aidsepidemien. Den gledelige nyheten er at den globale prevalensen av hiv – andelen...
Charlotte Haug
01.11.2007
De som lurer på hvordan helsevesenet skal effektiviseres, kan ta seg en tur til Arendal I mars 1981 kom statsviteren Robert Axelrod og biologen William Hamilton med artikkelen The evolution of...
Charlotte Haug
04.10.2007
Ifølge Havforskningsinstituttet er pancreassykdom det alvorligste sykdomsproblemet laksenæringen står overfor nå. Norges veterinærhøgskole anslår at denne ene sykdommen alene kan komme til å koste...
Charlotte Haug
29.11.2007
Klimaendringene forandrer vannets veier på jordkloden. Det vil få store konsekvenser for helse og helsetjenester Nobels fredspris for 2007 blir 10. desember tildelt IPCC (Intergovernmental Panel on...
Charlotte Haug
01.02.2007
I skrivende stund er Akademikerne og Legeforeningen i streik ved sykehusene. Forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen NAVO førte ikke frem. Det er alltid beklagelig når det ikke er mulig å finne...
Charlotte Haug
23.08.2007
Inntil halvparten av pasientene i norske sykehus kan være underernært, ifølge professor Grethe S. Tell i Helse Bergen. Tallene kommer dessverre ikke som noen stor overraskelse for de av oss som har...
Charlotte Haug
18.10.2007
Opprøret i Burma har vist hvilken avgjørende politisk rolle Internett nå spiller. Da protestene begynte i midten av august, sendte mennesker i Burma meldinger i ord og bilder via SMS, e-post og...
Charlotte Haug
01.02.2007
Vitenskapelige tidsskrifter ønsker ikke å trykke noe som allerede er publisert. Alt som er offentliggjort – inkludert på Internett – vurderes i forhold til reglene for dobbeltpublisering Å publisere...
Charlotte Haug
28.06.2007
Sommer innebærer ferie og avkobling. Mange av oss drømmer om solfylte strender, turer i fjellet eller reiser til utlandet. Uansett hvor man oppholder seg, gir årstiden god anledning til å lese mer,...
Charlotte Haug
15.03.2007
Helsetilsynets årlige melding får stadig lekrere layout, men innholdet er urovekkende. Tilbudet til flere av de svakeste pasientgruppene svikter: Rusmiddelmisbrukere får ikke sine rettigheter oppfylt...
Charlotte Haug
01.03.2007
Det ligger fortsatt altfor mange pasienter i korridorene i norske sykehus. «Korridorpasientene må vekk,» sier helsemyndighetene – i år igjen. Men hvor skal de flyttes? Ut på gaten? Årsaken til at...
Charlotte Haug
28.06.2007
Folkehelseinstituttet mener vi har nok kunnskap om HPV-vaksinen og står fast på sin anbefaling om å tilby vaksine til alle 11 – 12 år gamle jenter I New England Journal of Medicine ble det 21.5. 2007...
Charlotte Haug
15.03.2007
For å få en konstruktiv og redelig diskusjon er det viktig at den som blir kritisert, får ta til motmæle Hvem som skal komme til orde, med hva, når og på hvilken måte, er sentrale spørsmål i enhver...
Charlotte Haug
01.03.2007
Det er en kontinuerlig diskusjon både i Tidsskriftet og i internasjonale tidsskrifter om hvordan interessekonflikter skal håndteres og publiseres. Hovedpoenget er bevissthet og åpenhet om mulige...
Charlotte Haug
29.03.2007
Mildvær og uvær denne vinteren har for alvor satt klimaendringene på dagsordenen verden over. Det er få som ikke nå erkjenner at endringene til dels er menneskeskapte og forstår at vi må endre...