Ebolaparadokset

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Omsider kommer det gode nyheter om ebola: Kliniske behandlingsstudier er i gang, og i begynnelsen av februar fikk de første 12 frivillige en eksperimentell vaksine i Liberia. Antallet nye tilfeller har gått dramatisk ned. Paradoksalt nok er denne siste gode nyheten dårlig nytt for den første, altså behandlings- og vaksineutviklingen – med færre pasienter blir det vanskeligere å påvise effekt.

  Chimerix, et av de to legemiddelfirmaene som tester nye medikamenter, har stoppet sin kliniske studie fordi de anser at det ikke er realistisk å rekruttere tilstrekkelig mange pasienter til å kunne påvise effekt. For vaksinestudiene er det noe mindre kritisk, fordi man til disse rekrutterer friske frivillige. Dersom ingen av de vaksinerte eksponeres for ebola, vil man ikke finne ut om vaksinen faktisk virker, men man kan fortsatt ha nytte av å studere immunresponsen – med tanke på neste ebolautbrudd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media