Charlotte Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Charlotte Haug

Charlotte Haug
29.03.2007
Det hadde vært ønskelig med en høyere kvinneandel både blant de faglige medarbeiderne og f.eks. blant lederskribentene. Så slik sett er jeg ikke fornøyd. Tidsskriftet vil fortsette å arbeide for at...
Charlotte Haug
15.11.2007
Det er forståelig at legemidler og medisinsk utstyr trenger patentbeskyttelse, men kostnaden er svært høy for pasienter og samfunn Hvorfor skulle et legemiddelselskap nekte å selge sin egen medisin,...
Charlotte Haug
03.05.2007
Firmaer tjener på å publisere i de høyest rangerte tidsskriftene. Tidsskriftene tjener på å publisere studier fra de største firmaene. Og Thomson Scientific tjener på begge deler Eugene Garfield har...
Charlotte Haug
19.04.2007
Fag må diskuteres med kolleger, men også formidles til allmennheten. Å legge til rette for dette er en viktig oppgave for Tidsskriftet Medisinsk fagutvikling finner sted når man forsker,...
Charlotte Haug
15.02.2007
Presset på å få liggetiden ned i norske sykehus er i ferd med å gå fra parodisk til uverdig. Over 10 % av pasientene som skrives ut fra sykehusene legges inn igjen før en måned er gått, ofte fordi de...
Charlotte Haug
06.09.2007
Kommunevalget 2007 er like om hjørnet, og eldreomsorgen er som vanlig et av de store temaene i valgkampen. Det er flott at dette debatteres, for det er en rekke problemer med behandlings- og...
Charlotte Haug
19.04.2007
Norske leger erkjenner alvoret i miljøsituasjonen og innser sitt medisinske ansvar, men omsetter i mindre grad denne innsikten i praksis. Dette er konklusjonen i en studie blant norske leger...
Charlotte Haug
15.02.2007
Det er mulig å bekjempe infeksjonssykdommer mer effektivt enn i dag. Men det vil koste, særlig å endre holdninger Journalister i den danske avisen Berlingske Tidende (BT) har for annet år på rad...
Charlotte Haug
06.09.2007
Sakene om behandlingen av Ali Farah i Sofienbergparken i Oslo og Hydro-ledelsens opsjonsgevinster har satt forskjellsbehandling på dagsordenen Reaksjonene på håndteringen av en hardt skadet Ali Farah...
Charlotte Haug
09.08.2007
Sykkelrittet Tour de France var mer enn vanlig preget av dopingskandaler denne sommeren. Det sier ikke lite. Sannsynligvis er det flere som husker navnet på dem som ble tatt i juks enn hvem som vant...
Charlotte Haug
15.02.2007
Kvinneandelen blant de faglige medarbeiderne er økende, selv om vi selvsagt gjerne skulle ønsket enda flere kvinner på listen. Blant de nye legene som høsten 2006 fikk forespørsel om å bli faglig...
Charlotte Haug
13.12.2007
Julenummeret er som vanlig omfangsrikt og inneholder artikler med en rekke ulike temaer. Vi håper alle kan finne noe av interesse og til refleksjon. Ved årets slutt ønsker vi å takke alle dem som har...
Charlotte Haug
09.08.2007
Uttalelsen fra PFU ble nettpublisert 25.6. 2007, redaktørens kommentar ble publisert først på nett 27.6. 2007. Pressens Faglige Utvalg mener at Tidsskriftet har forskjellsbehandlet journalisten Jon...
Charlotte Haug
15.02.2007
Poenget i mitt tilsvar var ikke å sammenlikne personer. Jeg trakk frem Karl Evang og debattene i 1930-årene som eksempel på at det også tidligere har vært rom for skarpe debatter i Tidsskriftets...
Charlotte Haug
18.01.2007
Rett før nyttår døde Beatriz Ferraz Lopes Bastos. Hun veide 35 kg og var den fjerde kjente brasilianske modellen som døde i løpet av 2006. Spesialister på spiseforstyrrelser har lenge ropt varsku...
Charlotte Haug
20.09.2007
Ifølge offisiell helsestatistikk har om lag 8 % av alle amerikanske barn og unge under 20 år atferdsproblemer som blir diagnostisert som alvorlige psykiske lidelser. Medikamentbruken har eksplodert,...
Charlotte Haug
17.05.2007
Legeforeningen avholder i år sitt landsstyremøte på Kongsberg 22. – 24. mai. Det skal velges nytt sentralstyre og en rekke helsepolitiske spørsmål skal diskuteres, bl.a. prioritering og...
Charlotte Haug
18.01.2007
Reformen i spesialisthelsetjenesten fungerer ikke etter hensikten. Nå må vi ta oss tid til å tenke igjennom hva som gikk galt 4. januar 2007 – nesten på femårsdagen for reformen i...
Charlotte Haug
20.09.2007
Spørsmål om åpen tilgang til artikler og spørsmål om opphavsrett til de samme artiklene er uavhengige av hverandre og må drøftes hver for seg Hvem er den rette eier av en trykt tekst? Trykkeriet?...
Charlotte Haug
17.05.2007
Produsenter av HPV-vaksiner vil tjene store penger hvis Norge og andre land går inn for å vaksinere alle jenter. Hvorfor har helsemyndighetene slikt hastverk? Tenk om noen oppfant en vaksine som...