Chandra Sekhar Devulapalli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Chandra Sekhar Devulapalli

Chandra Sekhar Devulapalli
04.09.2020
Studies show that there is reason to be sceptical about the significance of gluten in non-coeliac gluten sensitivity. It is now time to evaluate the right of patients with such symptoms to basic...
Chandra Sekhar Devulapalli
03.09.2020
Studier viser at det er grunn til å være skeptisk til betydningen av gluten ved glutenintoleranse uten cøliaki. Tiden er moden for å vurdere retten til grunnstønad for...
Chandra Sekhar Devulapalli
04.05.2020
A variety of factors can cause food intolerance, and the symptoms span a wide range. It is likely that food intolerance in children is overdiagnosed. Up to 25–40 % of a population self-report...
Chandra Sekhar Devulapalli
04.05.2020
Årsakene til matintoleranse er mange, og symptomene spenner over et vidt spektrum. Matintoleranse hos barn er trolig overdiagnostisert. Opptil 25–40 % i en befolkning selvrapporterer at de får utløst...
Chandra Sekhar Devulapalli
25.03.2020
Very few children have tested positive in the COVID-19 outbreak. This may suggest that children experience only mild symptoms, or that fewer of them pick up the infection. The outbreak of COVID-19...
Chandra Sekhar Devulapalli
24.03.2020
Svært få barn har testet positivt i covid-19-utbruddet. Dette kan tyde på at barn enten får milde symptomer eller at færre blir smittet. Covid-19-smitteutbruddet som startet i Kina i desember 2019,...
Chandra Sekhar Devulapalli
30.01.2020
An increasing percentage of the population avoids eating gluten. But there is considerable discussion about whether a condition exists where you do not have coeliac disease but nevertheless suffer...
Chandra Sekhar Devulapalli
20.01.2020
En økende andel av befolkningen unngår å spise gluten. Men om det er en tilstand der man ikke har cøliaki, men likevel ikke tåler gluten, er omdiskutert. Glutenintoleranse uten cøliaki (non coeliac...
Chandra Sekhar Devulapalli
28.06.2007
Det er vel og bra at det utvikles tester for å finne hvilke barn som har utilfredsstillende sykdomskontroll slik at disse barna kan få tettere oppfølging og eventuelt endre behandlingsopplegg. I den...
Chandra Sekhar Devulapalli
01.04.2004
Jeg var maksimalt uheldig da jeg falt på glattisen og skadet både albuen og skulderen. Smertene tiltok og jeg mistenkte beinbrudd. Først ringte jeg til min fastlege for å avklare hvor jeg skulle...
Chandra Sekhar Devulapalli
20.04.2002
Pasienten var en ni måneder gammel norsk gutt innlagt ved barneavdeling på grunn av akutt gastroenteritt og krampeanfall. Han var ammet frem til seks måneders alder uten tillegg og fikk...
Chandra Sekhar Devulapalli
30.04.2002
I Tidsskriftet nr. 10/2002 side 1053 i ovennevnte innlegg mangler litteraturreferansene (1, 2). Disse gjengis:
Chandra Sekhar Devulapalli
20.06.2002
Jeg er helt enig med Sture Rognstad, som i Tidsskriftet nr. 13/2002 skriver at produsentens markedsføring av en forenklet behandlingsform vil kunne føre til en mer tilfeldig astmabehandling (1). Det...
Chandra Sekhar Devulapalli
20.05.2002
Internett gir nye muligheter for forbrukere og fagfolk til å søke og hente den informasjonen de ønsker (1). Informasjon samt opplæring av foreldre og pasienter er helt vesentlig for å kunne mestre og...