Cecilie Røe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Røe

Erik Bautz-Holter, Unni Sveen, Helene Søberg, Cecilie Røe
01.02.2007
Ordet rehabilitering brukes i mange sammenhenger, men den egentlige betydningen er å «gjeninnsette i verdighet» ( 1 ). Denne fortolkningen henspeiler på den enkeltes mulighet og behov for å komme...
Cecilie Røe, Unni Sveen, Ole Jo Kristoffersen, Bjarte Fossen, Nini Hammergren, Vibeche Thon Iversen, Kristin Hannestad, Erik Bautz-Holter
04.12.2008
Hensikten med Verdens helseorganisasjons (WHO) utvikling av en internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) var å sette sykdom inn i et videre perspektiv. Sykdommenes...
Cecilie Røe, Dagfinn Matre
03.04.2003
Muskel- og skjelettsmerter er utbredt i Norge, med en ettårsprevalens på 85 % ( 1 ). I et fåtall av tilfellene er det mulig å tilskrive plagene en sikker medisinsk diagnose ( 2 ), men andelen hvor...
Cecilie Røe
30.03.2001
Nakke- og skuldersmerter er hyppig i befolkningen, og avhandlingen tok sikte på å kartlegge mekanismer som kan bidra til utvikling av plager fra muskler og sener. Det er godt dokumentert at...
Cecilie Røe, Thomas T. Ødegaard, Frode Hilde, Sverre Mæhlum, Terje Halvorsen
06.10.2005
Kronisk epikondylitt er vanlig ( 1 ). Lidelsen er karakterisert av smerter lateralt i albuen, som forverres ved bruk av hånd/håndledd, og ofte redusert kraft i tilhørende bevegelser. Ømhet over...
Ellina Iordanova, Cecilie Røe, Anne Keller, Jan Sture Skouen, Lars Jørgen Rygh, Ansgar Espeland, Johannes Gjerstad
18.11.2010
Langvarig smerte et stort problem både i Norge og andre vestlige land ( 1 ). Korsryggssmerter er særlig utbredt. Dette fører til nedsatt livskvalitet for dem som rammes og betydelige økonomiske...
Cecilie Røe
07.08.2012
Solvang, Per Koren Slettebø, Åshild Rehabilitering Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. 333 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 358 ISBN 978-82-05-41941-4...
Cecilie Røe
25.11.2014
Tuntland, Hanne Ness, Nils Erik Hverdagsrehabilitering 228 s, ill, Oslo: Gyldendal Akademisk 2014, Pris NOK 365 ISBN 978-82-05-45886-4 Målgruppen er bachelorstudenter i sykepleie, fysioterapi,...
Cecilie Røe
27.05.2014
Ringvold, May L.T. Svensen, Anne Riiser Første skritt Undersøkelsesmetoder for fysioterapeuter. 2 utg. 289 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 389 ISBN 978-82-450-1550-8 Boken er...